Wednesday, April 24, 2024
spot_img

[Bài viết] Ngũ Thư – năm quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh

CHLC

I. Ngũ Thư là gì?
Chữ “Ngũ Thư” bởi tiếng Hy lạp là pentateuchos, gồm hai phần: Phần thứ nhất là Penta nghĩa là “số 5”, phần thứ hai là teuchos nghĩa là “cuộc giấy, tập sách”. Do đó, chữ pentateuchos có thể dịch là “5 cuộn giấy”, hay “5 tập sách”.
Người ta dùng từ “Ngũ Thư” để gọi năm quyển đầu tiên trong bộ Thánh Kinh, đó là sách Sáng thế, Xuất hành, Lêvi, Dân số và Đệ nhị luật. Riêng người Do thái gọi bộ Ngũ Thư là Torah, nghĩa là Luật.

II. Nội dung của bộ Ngũ Thư
Ngũ Thư là một câu chuyện diễn tiến liên tục về lịch sử của một dân tộc và một đất nước, đó là Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Qua dân tộc này, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch yêu thương cho toàn thể nhân loại. Diễn tiến câu chuyện như sau:

1. Sách Sáng thế
Sau những chương đầu tường thuật về nguồn gốc loài người và vũ trụ, sách Sáng Thế tập trung vào gia đình Abraham, một người có đức tin mạnh mẽ, được Chúa chọn để khởi đầu cho dân tộc mới, kế hoạch mới. Nối tiếp Abraham, sách kể lại những câu chuyện về con cháu của ông, đó là Ixaác, Giacóp, Giuse… Cuối sách, gia đình Abraham trở nên một “gia tộc” đông đúc nhưng phải sống nơi đất khách quê người, đó là Ai cập.

2. Sách Xuất hành
Trải qua gần 400 năm, con cháu Abraham ngày càng đông, tạo nên sự nguy hiểm cho vua Ai cập. Cho nên, họ bị các vua này đàn áp. Trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa dùng Môsê để giải phóng dân Israel ra khỏi nô lệ Ai cập và dẫn đưa họ về Đất Hứa. Sách Xuất hành tường thuật hai biến cố vĩ đại của Thiên Chúa, đó là cuộc giải phóng dân và ký kết giao ước với dân tại núi Sinai. Qua giao ước này, Chúa nhận Israel là dân riêng của Người. Người sẽ bảo vệ họ với điều kiện là họ tuân giữ các giới răn Người ban trên hai bia đá. Israel trở thành một “dân tộc”.

3. Sách Lêvi
Thiên Chúa là Đấng Thánh thì Israel, dân của Người cũng phải là dân thánh. Sách Lêvi tập trung vào việc thờ phượng, những quy định, luật lệ. Đó là những cách thức giúp cho dân Israel thật sự là dân thánh của Chúa.

4. Sách Dân Số
Sách Dân Số thuật lại việc dân Israel chuẩn bị vào Đất Hứa. Mặc dù gần kề Đất Hứa, nhưng dân Israel luôn phạm tội. Cho nên, Thiên Chúa cần thanh luyện dân qua hành trình 40 năm trong sa mạc, để có một thế hệ mới xứng đáng hơn. Ngoài tường thuật về hành trình trong sa mạc, sách này cũng thuật lại những chỉ dẫn cần thiết của Chúa dành cho dân khi họ vào Đất Hứa.

5. Sách Đệ nhị luật
Sách Đệ nhị luật ghi lại những lời nhắc nhở của Môsê dành cho dân Israel về sự công bình và lòng trung thành của Chúa trong quá khứ và ông cũng nói đến những thách thức của họ trong tương lai. Sau các diễn từ, Môsê chúc phúc cho dân, trao quyền hướng dẫn dân cho Giôsuê và ông đã từ trần.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here