Saturday, June 15, 2024
spot_img

[Bài viết] 15 câu Kinh Thánh quan trọng trong đời Kitô Hữu

Dưới đây là 15 câu Kinh Thánh quan trọng liên quan đến những điều cốt yếu nhất trong đời sống đức tin của người Công giáo:

1. Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất
“Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất . Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,4-5).

2. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1, 27).

3. Thiên Chúa giàu lòng thương xót
“Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ” (Xh 34,6-7).

4. Thiên Chúa luôn trung thành
“Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người” (Đnl 7,9).

5. Thiên Chúa yêu con người
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

6. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

7. Đức Kitô đã chết và đã phục sinh
“Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh” (1Cr 15,3-4).

8. Đức Kitô ban Mình và Máu Người
“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy… Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20).

9. Đức Kitô thiết lập Giáo hội
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

10. Đức Kitô ban Điều răn mới
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

11. Chúng ta nên công chính nhờ máu Chúa Giêsu Kitô
“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr 5,21).

12. Chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần
“Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa” (Gl 5,16).

13. Chúng ta là Thân thể của Đức Kitô
“Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 23,27).

14. Chúng ta là những nhà truyền giáo
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,18-20).

15. Chúng ta cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh
“Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6). 

Thiên Vy & Tâm Minh

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here