Tuesday, July 9, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần XII Thường niên | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT

TIN MỪNG: Mc 4, 35-40

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

SUY NIỆM:

Chế ngự được sự dữ thì chỉ duy nhất là Thiên Chúa. Lạ thay đó lại là một Thiên Chúa “ngủ say” trong khi thế lực của ma quỷ đang hoành hành!

Thiên Chúa “ngủ say” để chứng tỏ Ngài không hề nao núng trước sự dữ, nhưng cũng để xem thái độ của các môn đệ Ngài ra sao.

Ngày hôm nay sự dữ đang lộng hành trong xã hội, trên không gian mạng, và xâm nhập vào cả Giáo hội. Sự dữ làm cho nhiều người sợ hãi chạy đến với những thế lực khác để mong cầu bình an, dẫn đến những hiện tượng mê tín dị đoan.

Sự dữ làm cho một số người phản ứng dữ dội làm suy giảm cốt cách tốt lành và nhân cách đẹp đẽ nơi họ.

Sự dữ làm cho nhiều người chống đối và mất niềm tin vào Giáo hội…

Chúa Giêsu đang ngủ nhưng không phải là Ngài bó tay hoặc làm ngơ trước sự dữ. Ngài có quyền năng trên sự dữ, nhưng Ngài cần con người cộng tác bằng lời cầu nguyện, bằng sự trấn áp của họ qua lối sống chay tịnh, khó nghèo, và nhất là qua đời sống không ưng theo sự dữ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban sức mạnh để con đủ sức chiến đấu với sự dữ. Xin đừng để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

THỨ HAI – 24/06: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

TIN MỪNG: Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. 

SUY NIỆM:

Người phụ nữ bị “Thiên Chúa buộc dạ”, nay đã “mãn nguyệt khai hoa”, đó là điều lạ lùng đối với nhân loại, nhưng là tình yêu thương đối đối với Thiên Chúa. Tình yêu thương đó không phải chỉ một mình bà Êlisabet biết, mà “Nghe biết Chúa đã thương bà như vậy, láng giềng thân thích đều chia vui với bà”.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa còn được thể hiện qua việc quan phòng cho cuộc đời mỗi người chúng ta một sứ mạng. Sứ mạng đó giống như mô hình Chúa đã thiết kế, phần của chúng ta là cố gắng để thực hiện bản thiết kế sao cho giống với mô hình Thiên Chúa đã phác họa.

Gioan đã làm xuất sắc điều đó khi ông chu toàn sứ mạng tiền hô của mình, mặc dù ông dư khả năng để thay đổi bản thiết kế của Thiên Chúa. Ông có thể tự nhận là Đấng Messia nếu ông muốn, vì ông có một sự hấp dẫn, cuốn hút với dân chúng. Nhưng không, ông biết mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa”, nên cố gắng hô thật to, thật chính xác cho nhiều người nghe. Khi chúng ta thực hiện đúng bản thiết kế của Thiên Chúa cho cuộc đời mình, là chúng ta đang thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được Lòng Thương Xót của Chúa đang tuôn đổ trên cuộc đời của con, những hồng ân mà nhiều khi chỉ một mình con mới có thể cảm nhận được.

THỨ BA

TIN MỪNG: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

SUY NIỆM:

Trong bối cảnh văn mạch của bài Tin Mừng hôm nay là loạt bài Chúa Giêsu đang nói về Nước Trời và những điều kiện để được vào Nước Trời, thì “của thánh”, “ngọc trai” ở đây chính là Nước Trời. Còn “chó” và “heo” ở đây rõ ràng là chỉ những người không xứng đáng, cụ thể người Do Thái coi dân ngoại là “chó”,“heo”.

Trong Tin Mừng Matthêu, những người không xứng đáng chính là những kitô hữu chối đạo hoặc cố chấp không chịu sám hối. Như vậy giáo huấn rõ ràng của phần này là không nên đem giá trị Nước Trời cho những người chối đạo hoặc cố chấp trong tình trạng tội của mình. Không phải vì Giáo Hội ích kỷ, nhưng vì họ không thấy được sự quý giá của Nước Trời nên họ không xứng đáng. Giả dụ có đưa cho họ, chẳng những họ “đạp dưới chân” mà còn quay lại “cắn xé” người đem đến cho họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chính vì sống cho Nước Trời nên con phải chấp nhận con đường hẹp. Chính vì con sống cho giá trị Nước Trời nên con phải thường xuyên xem lại mình để biết sám hối sửa đổi mình, kẻo con không biết trân trọng những điều quy giá mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con biết sống theo sự chỉ dạy của Chúa.

THỨ TƯ

TIN MỪNG: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

SUY NIỆM:

“Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt” (Mt7,18). Hoa quả trong đời sống sẽ thể hiện đức tin của mình. Yêu mến Chúa là sống theo những gì Chúa chỉ dạy, chỉ thế thôi.

Điều Chúa Giêsu chỉ dạy là mến Chúa, yêu người để nên công chính nhờ tình yêu thương trong mọi sự.

Chính vì thế, hoa trái của môn đệ Chúa Giêsu là một đời sống gắn bó với Thiên Chúa Cha trong cầu nguyện và lãnh nhận cá bí tích; đồng thời yêu thương, phục vụ mọi người như Chúa đã yêu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con tha thiết nài xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho con để con có thể sống theo những gì Chúa dạy, hầu trổ sinh hoa trái tốt đẹp trong đời sống của mình.

THỨ NĂM

TIN MỪNG: Mt 7, 21-29 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay là dịp để con xem lại những hành động của con có xuất phát từ lòng yêu mến Chúa hay chỉ là những việc làm vô hồn, hay thậm chí là việc phô trương công đức nữa. Vì vậy điều chính yếu không phải là làm gì, mà là động lực, là cách thức chúng ta làm.

Khi chúng ta làm mọi việc trong tình yêu thì giống như mình đang xây nhà trên đá. Còn nếu làm vì bất cứ động lực nào khác mà không bởi tình yêu Chúa thì cũng như xây nhà trên cát, có hoành tráng, có đẹp đẽ đến mức nào thì cũng sẽ sụp đỗ khi phong ba bão táp ập vào.

một ngày sống với biết bao công việc. Có những việc bổn phần con phải làm. Có những việc đột xuất con phải giải quyết . Có những tình huống xảy ra con can thiệp cũng được, con đứng nhìn cũng chẳng sao. Tất cả những việc đó sẽ chẳng có giá trị gì thậm chí còn là hình phạt cho con nếu con làm theo những thúc đẩy tầm thường của thế gian, hoặc như dịp để con khoe khoang công trạng,… Nhưng nếu con làm với một động lực hết sức đơn giản là vì Chúa và vì con yêu Chúa thì mọi sự sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho con.

CẦU NGUYỆN:

Xin cho con biết làm “mọi sự vì đức ái.”

THỨ SÁU

TIN MỪNG: Mt 8, 1-4 

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

SUY NIỆM:

Theo truyền thống Do Thái, anh cùi còn sống trong mặc cảm tội lỗi, vì theo họ bệnh tật là dấu chỉ bị Thiên Chúa phạt. Có lẽ điều này mới làm cho anh cùi khổ tâm nhiều nhất vì không biết mình đã làm điều chi nên tội. Giống như một người ôm nỗi oan ức mà không thể có đường nào để phân bua, để biện hộ, chỉ còn biết đợi có ai đó đến để giải oan hoặc thông cảm cho mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, anh cùi được chữa lành là nhờ hai yếu tố: nỗ lực giải phóng bản thân và tình thương của Chúa. Chắc chắn anh ta đã nghe ngóng nhiều về một ông Giêsu nào đó. Mà đâu được nghe rõ đâu, vì anh ta chỉ đứng xa xa, hoặc góc khuất nào đó để quan sát hoặc nghe người ta bàn tán thôi. Sự tìm kiếm này có lẽ đã lâu lắm rồi hôm nay mới được gặp gỡ. Khi có cơ hội, anh ta còn phải can đảm vượt lên chính mình, vượt lên rào cản của xã hội để chạy thẳng đến với Chúa Giêsu, điều tối kỵ đối với người Do Thái. Thật cảm động, anh ta bái lạy Chúa Giêsu, điều người Do Thái chỉ dành cho Thiên Chúa của họ mà thôi. Vì vậy trong thâm tâm, anh cùi đã nhìn nhận Chúa Giêsu như một vị Thiên Chúa. Anh ta thốt lên : “Thưa Ngài nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt8,2b).

Khi chứng kiến thái độ của anh ta, khi nghe những lời tha thiết chân thành của anh ta, Chúa Giêsu đã không ngần ngại làm một phép lại cho anh ta được sạch. Đó là tình thương của Chúa. Tình thương đó còn được biểu lộ qua việc Chúa làm hơn những gì anh cùi mong đợi. Anh cùi chỉ cần Chúa cho anh ta được sạch thôi, có nghĩa là anh tin Ngài có thể phán một lời là mình hết phong cùi. Chẳng những Chúa nói, mà Chúa còn: “giơ tay đụng vào anh ta” (Mt8,3). Chắc những người Do Thái đứng xung quanh đó có một phen hết hồn vì Chúa làm một việc thật khủng khiếp: đụng vào người cùi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con vẫn bị cùi trong tâm hồn. Xin cho con luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang tìm con để cho con được sạch. Xin cho con biết vươn lên bằng cách chạy đến với Bí tích Giải tội để được Chúa chữa lành.

THỨ BẢY – 29/06: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

TIN MỪNG: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

SUY NIỆM:

Chắc chắn các Tông Đồ cũng còn mập mờ về Đức Giêsu, nhưng riêng Phêrô hôm nay lại nói chính xác về Ngài: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tuy nhiên Đức Giêsu đã nói điều đó là một mối phúc cho ông, vì khả năng của ông không thể biết được điều đó, mà Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho ông.

Điều này cho tôi cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Phaolô: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4, 7). Thiên Chúa đã mặc khải những điều bí nhiệm của Ngài nơi những con người phàm trần, mỏng manh, dễ vỡ. Thiên Chúa đã xây dựng Giáo hội của Ngài trên những con người bất xứng. Qua đó, lòng thương xót của Thiên Chúa rất rõ ràng mạnh mẽ.

Lời Chúa hôm nay cho tôi suy phục quyền năng Chúa, vì Chúa đã tin tưởng sự yếu hèn của loài người chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm yêu mến Giáo hội, vì Giáo hội mang trong mình thân phận mỏng manh, nhưng lại chứa đựng điều hết sức cao cả.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm tin thờ Chúa cho đến trọn đời, đồng thời cộng tác để xây dựng Giáo hội của Chúa bằng tất cả khả năng của con.

bài viết mới