Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần X | Thường niên | Năm A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-59 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.   

SUY NIỆM:

Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ sự Hiệp thông trọn vẹn giữa Thiên Chúa và con người, vì qua Thịt và Máu mình, Con Thiên Chúa đã trao hiến tất cả cho những ai tiếp nhận Ngài.

Sự Hiệp thông của Bí tích Thánh Thể dẫn đến niềm vui, hạnh phúc tròn đầy, chính là sự sống đời đời cho những ai tin và “ăn thịt, uống máu Con Người”.

Từ Bí tích Thánh Thể mời gọi con người hãy biết trao ban tất cả, không giữ lại điều gì cho riêng mình như Chúa Giêsu. Vì chỉ khi trao ban con người mới lột bỏ đi cái tôi cá nhân để giúp mình được lớn lên.

Từ Bí tích Thánh Thể mời gọi con người hãy biết sống hiệp thông để mang đến niềm vui, hạnh phúc cho những người xung quanh.

CẦU NGUYỆN: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con biết một lòng sùng kính mến yêu Bí tích huyền diệu của Chúa, để con biết tìm đến với sức mạnh của Ngài hầu đủ sức trao ban và hiệp thông.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.  

SUY NIỆM:

Cái nghèo của Tin mừng là nhận thấy biết giới hạn của mình để cần đến Chúa.

Cái hiền của người môn đệ là không phản kháng trước bất cứ sức mạnh nào, vì trong họ đã có sức mạnh của Chúa.

Cái đau buồn của Kitô hữu là vì những tội lỗi của mình chứ khôngphải vì những tác động của thế gian.

Người Kitô hữu được mời gọi khao khát nên người công chính, nghĩalà khao khát nên thánh thiện, tốt lành giống Thiên Chúa là Cha.

Người môn đệ Chúa Giêsu thật là có phúc khi biết thương xót giốngThiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót.

Lòng trong sạch của con cái Chúa là không vướng mắc tội lỗi, dànhtrọn tâm hồn, thân xác cho Ngài thì sẽ được nhìn thấy Ngài.

Người xây dựng hòa bình là người biết hòa giải với Chúa và vớinhau. Họ biết nhanh chóng sám hối những tội lỗi của mình, cũng nhưbiết là người xây dựng bình an cho nhau, hoặc đứng ra làm trung gianhòa giải những người bất hòa.

Mối phúc cuối cùng là mối phúc lớn nhất khi con người ta vì Chúa, vì Tin mừng mà chấp nhận tất cả, vì chính lúc đó họ trở nên giốngChúa Giêsu hơn hết.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đừng tìm kiếm những hạnh phúc thế gian, nhưng biết tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.  

SUY NIỆM:

Muối là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, không phải chỉ để thức ăn được thêm mặn mà, mà còn để giữ cho thực phẩm được tươi; và đặc biệt nếu thiếu muối sẽ làm cho sức khỏe bị sa sút…

Ánh sáng là yếu tố cần thiết cho cuộc sống con người. Có nhiều loại ánh sáng, nhưng anh sáng nào cũng là quan trọng: ánh sáng mặt trờigiúp cây quang hợp và quá trình phát triển; Ánh sáng của các loại bức xạ điện từ giúp sinh hoạt hằng ngày được trở nên thuận tiện hơn…

Người môn đệ được ví như muối vì chính họ phải mặn và còn giúp ướp mặn cho người khác. Vị mặn của người môn đệ là sức mạnh Thần Linh ở nơi con người họ, giúp họ có thể bước theo Đức Kitô và trở nên giống Ngài. Sức mạnh Thần Linh đó chẳng những giúp họ mà còn giúp người khác sống đạo cho tốt.

Ánh sáng chính là kết quả của một đời sống thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, là tình yêu thương được tỏa rạng. Chính tình yêu thương đó sẽ soi đường dẫn lối cho người khác có thể cùng đi với họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm đến với Chúa trong cầu nguyện và các Bí tích để con có thể thêm mặn mà và tỏa sáng ánh sáng Chúa Kitô.

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. 

SUY NIỆM:

Tất cả mọi lề luật của Chúa là phương thế giúp con người sống tốt đời sống của mình. Nhưng nếu không có tình yêu như động lực để bước đi theo Chúa, thì dù có bao nhiêu lề luật cũng không thể giữ được họ, vì họ không có động lực nền tảng.

Mọi giới răn, lề luật của đạo Do Thái đã được Đức Giêsu kiện toàn bởi giới luật căn bản là giới luật yêu thương. Có tình yêu sẽ làm được tất cả, còn nếu không có tình yêu tất cả trở nên vô nghĩa.

Điều Kitô hữu nhắm đến không phải là thực hiện những lề luật như cuộc thi đấu để xem ai là người chu toàn tốt nhất, nhưng là được trở nên thánh thiện như Cha trên trời.  

Chính Đấng Thánh như là đối tượng yêu thương trọn vẹn, nên ngườimôn đệ cố gắng mỗi ngày để tiến đến gần Đấng Thánh đó hơn, dù nhiều khi cũng có những vấp váp, những bất toàn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con cố gắng hằng ngày để được tiến đến gần Chúa hơn không phải bởi những lề luật, nhưng bởi động lực tình yêu thúc đẩy con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”     

SUY NIỆM:

Sự công chính của các luật sĩ và biệt phái như là hào quang bên ngoài bởi những lề luật và các việc đạo đức.

Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải công chính hơn, nghĩa là không phải chỉ nhắm đến những thứ bên ngoài, nhưng cần phải có tâm tình bên trong.

Nhiều khi bên ngoài họ không được đẹp bởi tính tình họ còn nóng nảy, nhưng họ cố gắng uốn mình để trở nên hiền lành như Đức Kitô. 

Họ không có hào quang bởi việc mỗi ngày đọc thật nhiều kinh vì họ bận bịu để đi làm, nhưng mỗi tối họ cố gắng đọc một kinh nào đó dù ho rất mệt mỏi.

Họ không được thánh thiện bởi bản thân còn nhiều đam mê, tội lỗi, nhưng hằng ngày họ sám hối chân thành và xin Chúa giúp sức để họ bớt những đam mê, tật xấu…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đừng tìm nên thánh theo người khác, nhưng nên thánh bởi chính tâm tình yêu mến và khả năng của con.

THỨ SÁU: LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM:

Trái Tim Chúa là Trái Tim bị đâm thủng bởi tội lỗi của con người. Khi Trái Tim Chúa dường như không còn gì thì chính là lúc mang lại sự sống mới cho con người. 

Trái Tim đó sẽ bao bọc, chở che từng người với nỗi vất vả riêng củaho vì ân sủng từ Trái Tim Chúa sẽ xóa tan bao nỗi nhọc nhằn.

Tìm đến Thánh Tâm Chúa là sự hiệp thông trọn vẹn, vì chính lúc đó con người không còn sống bằng sức của họ, nhưng là sống trong ânsủng của Chúa.

Trong Tình Yêu Chúa không đơn lẻ một người nào, nhưng là tất cả mọi người cùng đi trên con đường thánh thiện để nâng đỡ cho nhau.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con biết tìm đến nghỉ ngơi trong Tình Yêu của Ngài.

THỨ BẢY: TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

LỜI CHÚA: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. 

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. 

SUY NIỆM:

Trái Tim Đức Mẹ chắc chắn liên kết với Trái Tim Chúa Giêsu để luôn yêu thương nhân loại chúng ta.

Lạc mất đứa con làm cho trái tim Mẹ quặn đau, nhưng chắc chắn khi nhìn thấy con ngồi giữa đám đông để làm bổn phận của Cha, thì trái tim Mẹ rất vui. Trái Tim Mẹ, như Trái Tim Con, luôn mong muốn điều tốt cho con người.

Nhờ liên kết với Tình Yêu của Chúa Giêsu mà Mẹ luôn mong mỏi ơn cứu độ cho con người. Vì thế Trái Tim Mẹ cũng sẽ đau đớn khi con người xa lạc tình yêu Chúa; Trái Tim Mẹ sẽ rạo rực khi thấy con người biết quan tâm tìm kiếm ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Mẹ, xin cho chúng con biết cùng chung nhịp đập với Trái Tim Mẹ để chỉ biết sống cho tình yêu, một tình yêu mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng con.

bài viết mới