Sunday, June 16, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần VIII Thường niên | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – B

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

TIN MỪNG: Mt 28, 16-20

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM:

Đỉnh điểm của Tin mừng Phục Sinh là: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Nghĩa là cho muôn dân được biết hành động của Chúa Ba Ngôi trong vũ trụ vạn vật.

Cho mọi người biết Chúa Cha là Tình yêu sáng tạo đã tạo dựng nên muôn vật muôn loài.

Chúa con là Tình yêu Cứu độ đã xuống thế làm người để cứu độ con người.

Chúa Thánh Thần là Tình yêu thánh hóa đã giúp con người hiểu biết để được hiệp thông với Thiên Chúa.

Lời rao giảng đó được thực hiện bằng chính đời sống của người môn đệ Chúa Kitô. Căn bản của lời rao giảng về Chúa Ba Ngôi là việc sống Tình Yêu trong cuộc đời của các môn đệ vì họ đã được yêu nên muốn chia sẻ tình yêu đó.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con cảm nhận được Chúa luôn ở bên mình để sống bằng tất cả tình yêu thương.

THỨ HAI

TIN MỪNG: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

SUY NIỆM:

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa”. Mà quả thật là như vậy. Con người đang trên đường tiến đến sự hoàn hảo. Mỗi ngày họ đi thêm một bước bằng cách chu toàn những giới răn của Chúa, nhưng cũng có khi họ thụt lùi khi chưa chu toàn những điều Chúa dạy. Điều quan trọng là họ không bao giờ được bỏ cuộc.

Sự hoàn thiện Chúa muốn nơi con người trước hết là biết và giữ những giới răn của Chúa. Anh thanh niên trong đoạn Tin mừng hôm nay đã làm rất tốt, nhưng điều đó cũng chưa bảo đảm Nước Trời cho anh.

Thứ hai: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Đây là điều kiện thiết yếu để con người không bị những giá trị chóng qua ràng buộc; nhưng họ biết buông bỏ mọi sự để sống tình yêu thương, phục vụ là giá trị của Nước Trời.

Anh thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh không chịu buông bỏ những của cải thế gian; anh tưởng rằng Nước Trời giống như 1 thứ của cải, anh có ý định sắm thêm bằng chính gia tài của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đừng miệt mài sở hữu những giá trị vật chất, nhưng hãy cố gắng buông bỏ để chân thành yêu thương, phục vụ mọi người.

THỨ BA

TIN MỪNG: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

SUY NIỆM:

Nghịch lý trên con đường theo Chúa là càng thu gom sẽ càng mất, ngược lại càng từ bỏ sẽ càng được.

Những ai hy sinh cho các giá trị của Nước Trời thì đổi lại Chúa sẽ cho họ hạnh phúc của Nước Trời. Đó là những người miệt mài loan báo Tin mừng ở khắp mọi nơi. Đặc biệt đó là những ai đã hy sinh cả tính mạng mình cho Tin mừng của Chúa Giêsu thì chắc chắn họ sẽ được kể vào số những bạn hữu của Chúa.

Còn những người chỉ lo thu gom, và thậm chí còn lợi dụng danh nghĩa Kitô hữu để dễ dàng sở hữu những giá trị trần thế thì chắc chắn họ sẽ không thể có được Nước Trời, vì Nước Trời chỉ mua được bằng “đồng tiền cho đi”.

Đó cũng chỉ là quy luật tất yếu: khi biết cho đi những gì mình có, chứng tỏ người ta đang mở rộng tâm hồn để được Chúa lấp đầy những gì Chúa muốn. Còn ngược lại khi ích kỷ, keo kiệt cố nắm giữ cho mình, thì không thể nào Chúa đổ vào được tâm hồn đã đầy tràn những giá trị thế gian.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết hy sinh để phục vụ Chúa và Giáo hội trong những việc hết sức nhỏ bé hằng ngày. Xin cho con biết quên mình để dành cho Chúa những giá trị tốt đẹp, linh thánh. Và xin cho con biết dâng hiến chính bản thân con để làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa như Chúa Giêsu.

THỨ TƯ

TIN MỪNG: Mc 10, 32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

SUY NIỆM:

Trong khi Thầy Giêsu loan báo con đường khổ nạn, thì trò tông đồ lại tìm con đường sung sướng. Thầy muốn đi trên con đường thánh ý Chúa Cha, trò lại muốn làm theo ý riêng mình…

Mà không phải chỉ 2 anh em con ông Dêbêđê, nhưng 10 anh em còn lại cũng bị nhiễm tinh thần thế tục khi họ bực tức vì tưởng rằng 2 anh em kia đã phổng tay trên của mình.

Chúa Giêsu đã dạy cho các ông bài học phục vụ khi các ông đang đi tìm hưởng thụ, mà tấm gương cụ thể là chính Thầy: “Con Người đến để phục vụ”, mà đỉnh điểm là “ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Vì thế muốn theo Chúa, muốn làm môn đệ Chúa, chỉ có con đường duy nhất, đó là con đường phục vụ và hiến mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết thanh tẩy mọi ý hướng sai trái hoặc chưa đúng đắn trên con đường theo Chúa, để chỉ còn 1 ý hướng duy nhất mà thôi, đó là vì yêu mà muốn nên giống Chúa Giêsu.

THỨ NĂM

TIN MỪNG: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

SUY NIỆM:

Người mù nào cũng khao khát được sáng mắt; và hễ ai chỉ thầy nào giỏi thì bằng mọi cách cũng tìm đến để được chữa lành. Vì thế hành động người mù kêu xin Chúa Giêsu chữa cho mình cũng là bình thường thôi.

Hành động đáng để chúng ta suy nghĩ là khi được Chúa Giêsu truyền gọi đến, “Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu”.

Áo choàng là vật để che thân, nhất là vào ban đêm trời lạnh. Nó dường như là thứ gắn bó nhất với con người. Người mù đã sẵn sàng liệng áo choàng, cởi bỏ thứ bảo đảm cuộc sống cho mình để chạy đến với Chúa Giêsu.

Hơn thế nữa, lúc đó anh không thấy đường, chỉ biết đi về hướng của Chúa Giêsu chứ không xác định chính xác. Lỡ có vấp, có ngã, có nguy hiểm anh cũng bất chấp, miễn là đi về hướng Chúa Giêsu.

Những hành động đó thể hiện một niềm phó thác trọn vẹn cho Chúa Giêsu, để Ngài sẽ chữa lành cho anh.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, mặc dù con không bị mù về phần xác, nhưng chắc chắn con mù về tâm linh. Xin cho con bắt chước anh mù trong bài Tin mừng hôm nay để tin tưởng vững vàng và phó thác trọn vẹn cho Chúa để con được Chúa chữa lành.

THỨ SÁU – 31/05: ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABET

TIN MỪNG: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

SUY NIỆM:

Lễ Đức Maria đi thăm bà Êlisabet cho chúng ta chiêm ngắm dung mạo Đức Maria, một người nữ tràn đầy Thánh Thần.

Tràn đầy Thánh Thần do Mẹ đã nói tiếng xin vâng để Ngôi Hai nhập thể trong cung lòng Mẹ, nghĩa là Mẹ đã hoàn toàn để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời của Mẹ.

Nhờ Thánh Thần mà Mẹ đã đầy hoan lạc để muốn chia sẻ niềm vui đó cho mọi người. Chính Thánh Thần đã thúc bách Mẹ lên đường bất chấp những gian nan.

Cũng chính Thánh Thần giúp những người xung quanh nhận ra Đấng Cứu Thế hiện diện nơi Mẹ, cụ thể là bà Êlisabet và Gioan Tẩy giả còn trong bụng bà đã nhảy mừng lên khi diện kiến Đức Maria.

Hãy để Chúa Thánh Thần sử dụng cuộc đời của bạn và làm những điều Ngài muốn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và chiếm đoạt con để con hoàn toàn vâng phục theo thánh ý Chúa như Mẹ Maria, nhờ đó mà con có thể mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.

THỨ BẢY

TIN MỪNG: Mc 11, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.

SUY NIỆM:

Đứng trước chất vấn của Thiên Chúa, có những người né tránh không dám nhìn thẳng vấn đề. Đứng trước đòi hỏi của lương tâm, có những người đã trốn tránh sự thật…

Vì thế để có thể đạt được Chân – Thiện – Mỹ đòi hỏi người ta phải chấp nhận sự thật nơi bản thân mình. Chúa không đòi hỏi chúng ta hoàn toàn thánh thiện, tốt lành, nhưng Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa con người của chúng ta.

Trong con người đó không hoàn toàn là những điều tốt, nhưng nhất là những điều chưa được tốt, hoặc cả những điều tệ hại để Chúa có thể thanh tẩy.

Không dám đối diện sự thật vì thấy mình tệ hại, không muốn để người khác biết những khuyết điểm của mình, cố tình che đậy giấu diếm… đều là những hình thức của kiêu ngạo vì muốn thể hiện bản thân.

Chỉ khi nào cúi đầu dâng cho Chúa tất cả, trả lời cho đúng những câu hỏi của Chúa thì con người ta mới được thanh tẩy.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con dám sống thật với chính mình, dù nơi con người của con còn đầy dẫy những yếu đuối, những bất toàn. Xin Chúa thương uốn nắn, sửa dạy để con được tốt hơn.  

bài viết mới