Sunday, May 19, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần V Phục sinh | Năm B

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN V PHỤC SINH – NĂM B

CHÚA NHẬT:

TIN MỪNG: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM:

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ phải loan báo Tin mừng Phục sinh khắp nơi. Tuy nhiên, Đấng Phục Sinh biết rằng nền tảng của việc loan báo Tin mừng là sống trong niềm vui Phục Sinh để từ đó được thúc đẩy lan tỏa, nếu không lời rao giảng chỉ là “tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động”.

Vì thế, người môn đệ phải sống gắn bó kết hợp với Chúa Giêsu là thân nho, là đầu để từ đó họ được hút lấy nhựa sống của Ngài và được Ngài hướng dẫn mọi sự.

Nếu không gắn bó với Chúa Giêsu, người môn đệ đôi khi cũng nhiệt huyết, hăng say rao giảng, nhưng không phải Tin mừng của Chúa Giêsu Phục Sinh, mà chỉ là bóng dáng của Tin mừng đó.

Tệ hại hơn, họ có nguy cơ không rao giảng Tin mừng Phục sinh mà lợi dụng Tin mừng Phục sinh để rao giảng chính mình hoặc trục lợi cho chính mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh xin cho con sống với Chúa để có được Chúa chiếm đoạt và chi phối mọi hoạt động của con, nhất là việc loan báo Tin mừng Phục sinh.

THỨ HAI

TIN MỪNG: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

SUY NIỆM:

Dấu hiệu cho thấy môn đệ yêu mến Thầy chính là việc họ nghe và tuân giữ các giới răn của Thầy. Nhờ vậy mà Thầy sẽ càng tỏ mình ra cho môn đệ.

Việc tỏ mình ra chính là mặc khải cho người đó biết rõ hơn về mầu nhiệm nơi Thần tính của Chúa Giêsu. Hạnh phúc lớn nhất của người môn đệ là được biết rõ hơn về Thầy mình; Hay nói cách khác, mối tương quan giữa Thầy và trò ngày càng thân tình, thắm thiết.

Ngược lại “thế gian” là những người đối nghịch với Chúa Giêsu vì không nghe lời Ngài nên không được Ngài “tỏ mình” ra. Vì thế, họ ngày càng đi trong bóng tối, tức là đi ngược lại con đường của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh.

Do đó quan tâm hàng đầu của người môn đệ là tìm biết Chúa để yêu mến Chúa và thực thi những gì Chúa muốn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong miệt mài tìm kiếm Chúa và thánh ý của Chúa, xin Chúa mặc khải để con hiểu biết Chúa nhiều hơn, nhất là thực hành thánh ý của Chúa cách trọn vẹn hơn.

THỨ BA

TIN MỪNG: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu cho các môn đệ biết trong tất cả mọi sự Ngài chọn làm theo thánh ý Chúa Cha: “Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”. Dẫu biết rằng thủ lãnh của thế gian, nghĩa là thế lực của ma quỷ chẳng có thể làm hại được Ngài, nhưng Ngài sẵn sàng đón nhận tất cả để ý Cha được thể hiện.

Ngài cũng hướng dẫn để các môn đệ của Ngài biết chọn lựa giá trị vĩnh cửu hơn là giá trị theo cảm tính. Theo cảm tính các ông không muốn xa Thầy mình, nhưng Thầy phải về cùng Cha, và “Thầy đi thì có lợi cho anh em”. Vì thế các ông phải chấp nhận mất mát, chia lìa về phần xác để được ở trọn vẹn với Thầy trong vinh quang Phục Sinh.

Môn đệ Chúa Giêsu ngày hôm nay được mời gọi chọn sống và làm theo thánh ý Chúa Cha, nghĩa là phải sống đúng giá trị Tin Mừng.

Ngoài ra, người môn đệ cũng không được để cho những tình cảm, những giá trị thế gian chi chối khiến họ khó vươn lên giá trị cao cả ở trên trời.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho con biết rằng Chúa đã chiến thắng thế gian nhờ cuộc khổ nạn của Ngài để con không còn sống theo những giá trị thế gian nữa, mà biết chết đi mỗi ngày cho con người cũ.

THỨ TƯ

TIN MỪNG: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM:

Qua hình ảnh cây nho trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu 5 lần nói đến việc “sinh trái”.

Lần thứ nhất: nhành nho nào không sinh trái sẽ bị Người chặt đi.

Lần thứ hai: nhành nho nào sinh trái thì được Người tỉa sạch để sai trái hơn.

Lần thứ ba: nhành nho phải dính liền với cây nho.

Lần thứ tư: Kết hợp với Thầy Giêsu mới sinh nhiều trái.

Lần thứ năm: vinh quang của Thiên Chúa là con người sinh nhiều hoa trái.

Nối kết lại những lời Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cây nho, chúng ta rút ra được sứ điệp: người môn đệ phải gắn bó với Thầy Giêsu để sinh nhiều hoa trái. Hoa trái đó là kết quả của sự gắn kết như tình yêu sâu đậm của vợ chồng. Vì thế người môn đệ không thể gắn bó hời hợt với Thầy Giêsu, nhưng phải là một sự kết hợp trọn vẹn trong tình yêu.

Môn đệ nào kết hợp thật sự với Thầy Giêsu trong cách sống, chính đời sống người đó sẽ làm vinh danh Thiên Chúa vì nó đẹp thật sự nét đẹp thánh thiện và vĩnh cửu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con bận tâm sống gắn bó với Chúa hơn là mọi bận tâm khác. Vì chỉ nơi Chúa con mới sinh hoa trái tốt lành. Còn nếu bận tâm với những giá trị khác, con sẽ không sinh hoa trái, hoặc sẽ sinh hoa trái độc hại.

THỨ NĂM

TIN MỪNG: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

SUY NIỆM:

Ai cũng biết tin Chúa thì phải yêu mến Chúa. Nhưng làm sao biết được mình yêu mến Chúa? Chúa Giêsu đã chỉ cho ta cách để trắc nghiệm: “Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy”.

Như vậy người nào giữ luật Chúa là người đó yêu mến Chúa. Và ai yêu mến Chúa, đương nhiên họ là những người sống niềm tin tuyệt đối vào Chúa.

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về việc yêu mến và làm theo những điều Chúa Cha muốn. Tận cùng của con đường thánh ý Chúa Cha là cuộc tử nạn, nhưng nhờ cuộc tử nạn đó mà Chúa Giêsu đã được Phục Sinh.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết chọn niềm vui cho cuộc đời mình là việc thi hành thánh ý của Chúa; dẫu trong khi thi hành ý Chúa, con có thể gặp đau khổ, gian nan và thử thách, nhưng đổi lại con sẽ có niềm vui trọn vẹn trong Chúa.

THỨ SÁU – 03/05 : THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

TIN MỪNG: Ga 14, 6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

SUY NIỆM:

Nhờ yêu cầu của Philipphê mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết một sự thật mà họ đã ấp ủ bấy lâu nay. Họ muốn đến với Thiên Chúa Cha. Họ bước theo Chúa Giêsu để hy vọng được “biết chút nào” về Thiên Chúa đó.

Chúa Giêsu đã nói: “ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Nghĩa là Chúa Cha với Chúa Con là một. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu là họa ảnh lòng thương xót của Chúa Cha.

Nơi Chúa Giêsu chúng ta biết được một Thiên Chúa yêu thương và muốn giải thoát con người khỏi tội lỗi và mọi hình thức của nó.

Nơi Chúa Giêsu chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa gần gũi với con người trong thân phận của họ, dù họ là ai cũng được Chúa yêu thương.

Nơi Chúa Giêsu chúng ta cảm nhận được sức mạnh lôi kéo của một người cha để những đứa con của mình khỏi rơi vào hố sâu sự dữ… 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con biết Chúa yêu con. Xin cho con đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách để Ngài hướng dẫn hầu con có thể đi tiến gần đến Chúa hơn.

THỨ BẢY

TIN MỪNG: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM:

Thập giá mỗi ngày chính là cách sống đối nghịch lại với thế gian. Hiểu thế gian là thế lực chống lại Thiên Chúa chứ không phải cuộc đời chúng ta đang sống. Cuộc đời là con đường để đi về với Chúa. Thế gian là những tảng đá cản lối, nhưng có khi là những bông hoa đẹp khiến chúng ta mãi mê ngắm nhìn mà quên đường về.

Thế gian là gai nhọn khiến bàn chân con người đau nhức mà không đủ sức bước đi, nhưng cũng có khi là thảm đỏ trãi lấp lối về, để họ tưởng rằng thảm đỏ là thiên đàng tại thế.

Thế gian là thung lũng khiến con người hụt chân vấp té, nhưng cũng có khi là mặc cảm tự ti khiến họ khép mình lại.

Thế gian là núi cao che khuất thiên đàng, nhưng cũng có khi là mặc cảm tự tôn khiến con người tưởng rằng mình là tất cả…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa không xin Chúa Cha cho con ra khỏi thế gian, nhưng xin Chúa Cha cho con sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian này. Xin cho con “lòng ái mộ những sự cao siêu trên trời”, để con tuy sống giữa thế gian này nhưng không thuộc về thế gian này.

bài viết mới