Monday, May 20, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần I | Mùa Thường niên Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN LỄ HIỂN LINH (TUẦN I THƯỜNG NIÊN A)

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM A

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 2, 1-12 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. 

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

SUY NIỆM:

Các nhà chiêm tinh đã phát hiện ngôi sao lạ và đã lên đường để tìm kiếm. Đây là hành trình của đức tin. Vì ngôi sao là biểu tượng của Chân Lý, của Sự Thật mà trong cuộc đời không phải ai cũng nhìn thấy. Rất nhiều người đã nhìn thấy nhưng phớt lờ vì nhiều lý do khác nhau; có những người phớt lờ để cố tình đi theo một con đường khác.

Sự lên đường không phải muốn đi đâu thì đi, nhưng phải luôn luôn dõi theo ánh sao mà họ đã phát hiện. Điều đó chính là định hướng cho đời sống đức tin: theo Chúa thì phải đi theo con đường của Chúa và của Hội thánh chỉ dạy.

Và sau khi gặp gỡ Hài Nhi, họ được báo mộng phải đi về bằng con đường khác, nếu không sẽ bi Hêrôđê giết chết. Đó cũng là ý nghĩa biểu tượng cho việc sau khi gặp Chúa, người môn đệ phải từ bỏ lối sống cũ để đi theo lối sống mới của Ánh Sáng Chúa soi dẫn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lên đường bằng đức tin mà chúng con đã có được bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự lên đường chính là đời sống đạo của chúng con được thể hiện bằng đời sống phụng sự và bác ái cụ thể. Xin cho chúng con có cái nhìn linh thánh để dám can đảm lên đường mỗi ngày.

THỨ HAI – LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu không mắc tội, nhưng Ngài vẫn sẵn sàng đứng chung hàng với tội nhân để chờ Gioan làm phép rửa cho Ngài.

Khai mở sứ vụ của Ngài là khai mở hình ảnh của Giáo hội hiệp hành, Thiên Chúa sẵn sàng cùng đi với con người trong mọi hoàn cảnh để cùng nhau tiến về vương quốc ngập tràn hạnh phúc.

Trong tiến trình cùng đi đó, Chúa Giêsu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và giải quyết mọi vấn đề cho con người, bất chấp cả cái chết của Ngài để con người được nâng lên một tầm mức mới.  

Tiếng từ trời của Chúa Cha xác nhận: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” vì Ngài đã vâng lời Chúa Cha đến cùng, nghĩa là mặc lấy thân phận con người trọn vẹn, kể cả hậu quả của tội lỗi.

Hành trình đức tin là tiến trình cùng đi với Đức Giêsu trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh, để không phải Chúa nói với chúng ta từng chi tiết phải làm gì, nhưng trong mọi sự chúng ta biết phải làm gì cho đẹp lòng Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm để con cũng trở thành con yêu dấu của Chúa như Chúa Giêsu, Đấng luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường sứ vụ.

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 1, 21-28 

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. 

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.   

SUY NIỆM:

Các luật sĩ vẫn được mời giảng dạy trong hội đường của người Do Thái, nhưng dường như lời giảng dạy của họ chỉ là lý thuyết.

Hôm nay Đức Giêsu cũng được mời giảng dạy trong hội đường, nhưng lời giảng dạy của Ngài được người ta nhìn nhận “như Đấng có uy quyền”. Sự khác biệt ở chỗ nào?

Người ta nhận ra uy quyền nơi Chúa Giêsu vì Ngài thực hành những gì Ngài giảng, và giảng những gì xuất phát từ trời cao.

Thiên Chúa Cha sai Ngài xuống thế gian để loan báo Tin mừng cứu độ cho nhân loại. Tin mừng đó được thực hiện nơi chính bản thân Ngài.

Minh chứng cho Tin mừng đó chính là sự dữ sẽ bị xua trừ như thần ô uế phải xuất khỏi người bị nó ám.

Uy quyền của Chúa Giêsu vẫn hiện diện nơi mỗi chúng ta, những người tin và sống theo sức mạnh Thần Linh của Chúa, để dùng chính cuộc đời của mình góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.

Mỗi một hành động tốt xuất phát từ sự thúc bách của người Kitô hữu để cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời đau khổ chính là một lời quyền năng cụ thể của Chúa Giêsu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con để quyền năng Chúa tẩy trừ sự dữ nơi chính bản thân mình trong những giây phút hồi tâm, sám hối, đặc biệt nơi Bí tích Giải tội; và xin cho con góp phần của mình để làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.  

THỨ TƯ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 1, 29-39 

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.     

SUY NIỆM:

Đôi chân của Chúa Giêsu là đôi chân không mỏi mệt. Ngài rảo khắp nơi để loan Tin mừng cứu độ.

Đôi tay của Chúa Giêus là đôi tay không ngừng ban phát. Ngài chữa lành, nâng đỡ những con người đau yếu, bệnh tật và bất hạnh.

Đôi môi của Chúa Giêsu là đôi môi không ngớt lời. Ngài nói lời ban sự sống và mang đến phước lành cho kẻ khác.

Đôi mắt của Chúa Giêsu là đôi mắt không bao giờ khép lại. Ngài nhìn mọi nơi, thấy tất cả và không làm ngơ với bất cứ ai.

Trái tim của Chúa Giêsu là trái tim trong lồng ngực, nhưng nhịp đập ở mọi nơi: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”.

Sứ mạng của Chúa Giêsu là mang đến niềm vui, hạnh phúc cho nhân loại.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con được chia sẻ sứ mạng của Chúa để cố gắng trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn trong mọi cung cách của con.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

SUY NIỆM:

Lại một lần nữa Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài để chế ngự sự dữ. Quyền năng đó là để xót thương thân phận người bị phong hủi. Quyền năng đó để cho thế lực của ma quỷ biết rằng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ chế ngự được nó.

Hằng ngày chúng ta cũng có thể dùng quyền năng của Thiên Chúa để thể hiện lòng thương xót với anh chị em mình, nhất là với những mảnh đời bất hạnh khi biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Trong mọi sự chúng ta cũng có thể cho mọi người biết sức mạnh nơi bản thân mình là chính quyền năng của Chúa, khi xác quyết mọi việc mình làm đều xuất phát từ niềm tin vào Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã muốn người phong hủi dâng lễ vật để tạ ơn Thiên Chúa sau khi đươc chữa lành. Xin cho từng giây phút trong cuộc đời của con, luôn biết dâng lời tạ ơn vì mọi việc Chúa đã làm cho con.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 2, 1-12 

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: ‘Tội lỗi con được tha’ hay nói: ‘Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi’, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

SUY NIỆM:

Hành động những người bạn khiêng người bại liệt đến với Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay là hình ảnh Giáo hội hiệp hành.

Hiệp hành là cùng nhau đi về một hướng. Trong tiến trình hiệp hành, có sự lắng nghe, nâng đỡ, vượt qua khó khăn để tiến đến cùng Chúa Giêsu.

Không thể đi một mình vì có đôi khi ta yếu nhược và bại liệt. Không thể nhụt chí, lùi bước trước những khó khăn, mà đôi khi cần sự đột phá, mạnh mẽ để vượt chướng ngại vật.

Và quan trọng nhất trong tiến trình hiệp hành là không thể đi với sức mạnh tự nhiên của con người, mà cần phải có sức mạnh Thần Linh.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Giáo hội đang sống chủ đề Hiệp Hành. Xin cho con biết hiệp thông với giáo hội để chia sẻ sứ vụ của mình hầu cùng với mọi người tiến về nhà Chúa trên con đường duy nhất, thánh thiện và tông truyền.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 2, 13-17 

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.     

SUY NIỆM:

Sứ mạng của Chúa Giêsu là không bỏ rơi một ai. Vì thế không ai nằm ngoài cái nhìn của Chúa, kể cả người tội lỗi.

Chúng ta chỉ nắm tay và cùng đi với những người hợp với nhãn quan của mình, còn những đối tượng khác chúng ta gạt ra một bên.

Có đôi khi những người “bên ngoài” rất muốn bước vào “bên trong”, khao khát được đi chung đường… nhưng chúng ta dứt khoát gạt ra, vì cho rằng họ không xứng đáng. Vô tình chúng ta đã đóng cửa Nước Trời và giới hạn con đường thênh thang của ơn cứu độ.

Chúa Giêsu đã mang đến niềm vui cho Lêvi khi Ngài đích thân nhìn và cất lời kêu gọi anh ta: “Hãy theo Ta”. Vui lắm khi biết mình không xứng đáng mà lại được cho vé vớt. Hạnh phúc ngập tràn khi thấy mình tội lỗi mà được đi chung với những con người thánh thiện.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng tầm nhìn để thấy lòng thương xót của Chúa phổ quát hơn. Xin cho con biết yêu, yêu thật nhiều, dù người khác không đáng yêu, như Chúa đã yêu con dù con tội lỗi.

bài viết mới