Wednesday, July 10, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 7 | Mùa Thường niên Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 5, 38-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”. 

SUY NIỆM:

Nên trọn lành như Cha trên trời là phải sống tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối. Yêu đến mức không thấy ai là kẻ thù, không xem ai là đối thủ ; và sẵn sàng giúp đỡ mọi người không phân biệt họ là ai.

Con đường này rất khó, vì hậu quả của tội nguyên tội đã làm cho con người trở nên tham sân si nên chắc chắn phải có người thương, kẻ ghét.

Nhưng lời Chúa dạy và cách Chúa sống qua Đức Giêsu cho thấy được Thiên Chúa là Đấng thánh thiện tuyệt đối; và vì thế chúng ta có một khuôn mẫu để sống, để dõi bước theo.

Muốn yêu giống Chúa thì phải cầu nguyện với Chúa để xin cho được tâm tình của Ngài.

Muốn hành động giống Ngài thì phải bắt chước Ngài để biết hy sinh và phục vụ từ những việc nhỏ.

Muốn trở nên hoàn hảo mỗi ngày thì phải biết từ bỏ con người còn ô dề, gồ ghề, tội lỗi của chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con nổ lực nên trọn lành mỗi ngày trong tư tưởng, lời nói, việc làm của con.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 9, 13-28

Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.

Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: “Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?” Một người trong đám đông trả lời rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

SUY NIỆM:

Rõ ràng chỉ sức mạnh từ Thiên Chúa mới có thể tiêu diệt ma quỷ. Sức mạnh đó cũng được thông ban cho những người Thiên Chúa tuyển chọn.

Tuy nhiên sức mạnh đó không phải đương nhiên tiêu diệt được ma quỷ nếu người được tuyển chọn không trau dồi thêm sức mạnh cho mình.

Chính các môn đệ được Chúa Giêsu trao cho quyền trừ quỷ, nhưng hôm nay họ phải bó tay trước thần câm điếc. Lý do được Chúa Giêsu xác định rõ ràng: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Cầu nguyện để người môn đệ có thêm sức mạnh của Thiên Chúa. Ăn chay, khổ chế để có thể lướt thắng được những cám dỗ của thế gian. Khi người môn đệ thuộc trọn về Chúa, thì sẽ có sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng ma quỷ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn thực hành việc cầu nguyện và ăn chay trong đời sống đức tin của mình.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mc 9, 29-36  

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. 

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.    

SUY NIỆM:

Nước Trời dành cho những người có tâm hồn thơ bé, nghĩa là một tâm hồn tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa.

Tâm hồn thơ bé để chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa, Đấng tôi chọn làm chủ tể cuộc đời tôi. Không gì có thể lôi kéo được tôi, vì tôi sợ tất cả những gì ngoài Thiên Chúa của tôi.

Tâm hồn thơ bé để phó thác mọi sự trong tay Ngài, để Ngài định liệu, quan phòng mọi sự cho tôi. Phần tôi chỉ biết làm theo những gì Ngài muốn và Ngài chỉ dạy.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn mãi đơn sơ để chỉ tin tưởng và phó thác vào Chúa.

THỨ TƯ LỄ TRO

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.  

SUY NIỆM:

Khởi đầu mùa Chay, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ của mình “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy”. Chúa muốn chúng ta đi vào chiều sâu nội tâm mọi việc mình làm.

Mùa Chay là thời gian để trở về với Chúa, với chính bản thân và với tha nhân, không phải là thời gian để phô trương những việc mình làm.

Trở về với Chúa bằng cầu nguyện âm thầm trong phòng, một mình tôi với Chúa để đi sâu vào tương quan thân tình để nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương tôi dù tôi bất xứng.

Trở về với chính mình bằng chay tịnh phần xác để biết làm chủ mọi giác quan của mình, hầu dồn mọi năng lực cho tình yêu của tôi nên trọn vẹn.

Trở về với tha nhân bằng những việc lành phúc đức xuất phát bởi tình yêu, để giúp đỡ họ trong khả năng của tôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết quay trở về vì những gì đang diễn ra trong Giáo hội, trong xã hội cho con thấy mình đã đi quá xa, nên đánh mất đi sự hiệp thông với Chúa, với Giáo hội, với tha nhân; nhưng nhất là vì con đã đi hoang nên đánh mất chính mình.

THỨ NĂM SAU LỄ TRO

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 9, 22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

SUY NIỆM:

Phải nhận ra cho bằng được “mạng sống” mà Chúa Giêsu nói ở đây là sự sống đời đời, sự sống mà chính Chúa đã phú bẩm cho tôi qua Bí tích Rửa tội, sự sống mà Chúa đã phải đổ máu ra để chuộc lấy cho tôi.

Từ sự nhận biết không gì quý giá bằng mạng sống đó, tôi mới làm tất cả cho mạng sống đó, thậm chí đánh đổi cả mạng sống tự nhiên của tôi. Đó là điều các thánh tử đạo đã can đảm thực hiện.

Để có sự dứt khoát đó đòi hỏi tôi phải tập luyện để chấp nhận những hy sinh, những khó nhọc hằng ngày  trong việc bổn phận, trong cuộc sống, trong mọi mối tương quan… để tôi có được sự từ bỏ nho nhỏ.

Từ bỏ một ít thời gian dán mắt trên màn hình để đọc một đoạn lời Chúa. Từ bỏ những cuộc chat vô bổ để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Từ bỏ một cuộc hẹn đi chơi để giúp gia đình một công việc đột xuất. Từ bỏ một miếng ăn ngon để thử thách chính bản thân mình…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con đã nghe, đọc và suy tư rất nhiều về sự từ bỏ, về sự đánh đổi, nhưng hôm nay xin cho con can đảm làm một vài việc cụ thể để con cảm nhận được hạnh phúc của sự hy sinh.  

THỨ SÁU SAU LỄ TRO

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 9, 14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.   

SUY NIỆM:

Tôn giáo nào cũng dạy ăn chay với mục đích là sự khổ chế, vì khổ chế là cần thiết trong cuộc sống, nhất là trong đời sống tâm linh.

Tuy nhiên, ăn chay, khổ chế của Kitô giáo mang một ý nghĩa khác, đó là tìm kiếm một sự kết hợp với Thiên Chúa của mình.

Sự no thỏa chỉ có nơi Thiên Chúa. Vì vậy Kitô được mời gọi ăn chay để quy hướng mọi cơn khát, cơn đói, mọi thèm thuồng của mình vào Thiên Chúa.

Những đói khát vật chất, thèm thuồng theo bản năng sẽ luôn luôn còn mãi… nhưng một khi kết hợp với Thiên Chúa, thì những thứ phàm tục đó sẽ trở thành thứ yếu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, trong Mùa Chay, xin cho con biết tìm nhiều cách để được no thỏa trong Chúa. Những việc cụ thể như: cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, tham dự Thánh lễ, làm những việc đạo đức, bố thí…  

THỨ BẢY SAU LỄ TRO

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. 

SUY NIỆM:

Lêvi là gương mẫu trong mùa Chay về sự tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.

Ông vốn là con người tội lỗi vì hành nghề thu thuế, là nghề thu lợi bất chính trong xã hội thời bấy giờ, nhưng chỉ từ một lời mời gọi của Thầy Giêsu, ông đã “đứng dậy theo Người”.

Sau khi đứng dậy theo Thầy Giêsu, lý tưởng mới trong cuộc đời của ông, ông còn làm bữa tiệc linh đình để công bố cho mọi người biết từ đây tôi không còn là Lêvi tội lỗi nữa, nhưng tôi là môn đệ của Thầy Giêsu.

Sự khao khát về giá trị Chân- Thiện- Mỹ vẫn luôn thôi thúc tôi tìm về với Chúa trong cuộc đời mình. Bằng nhiều cách thức khác nhau, tôi đã quay trở về với Chúa, với Giáo hội.

Hãy thể hiện sự quyết tâm đó bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, để chứng tỏ cho mọi người thấy từ đây lý tưởng mới của tôi là Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con chứng tỏ lòng thống hối ăn năn bằng một đời sống thánh thiện, bác ái, yêu thương.

bài viết mới