Thursday, July 11, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 4 | Mùa Vọng | Năm A   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Mt 1, 18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. 

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. 

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.  

SUY NIỆM: 

Qua hình ảnh của Giuse, ta nhận ra người công chính là người luôn làm theo ý Chúa và sống tốt với mọi người.

Giuse trong mọi hoàn cảnh luôn để Chúa hướng dẫn, và dường như ông không có một ý kiến trái chiều nào. Nhìn theo kiểu người đời đó là một người nhu nhược, yếu thế, không có chính kiến… nhưng rõ ràng đối với đức tin ông là một người tuyệt hảo, vì đức tin chân chính là hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.

Giuse chấp nhận chịu thiệt trong hôn ước với Maria. Ông sẵn sàng là người ra đi kèm theo tiếng xấu với bào thai của Đức Maria; ngược lại, Đức Maria được an toàn. Ông là người công chính khi dành những điều tốt đẹp cho người khác.

Mùa Vọng mời gọi ta không chỉ trông chờ Chúa đến, vì Chúa đã đến hơn 2000 năm rồi, nhưng nhắc nhở ta hãy sống công chính như Giuse, tức là luôn làm theo ý Chúa và sống tốt với mọi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, có nhiều điều con không hiểu, không thể chấp nhận, nhưng xin cho con biết đó là điều Chúa muốn, để con đón nhận bằng tất cả sự ngoan ngoãn của đời sống đức tin.

THỨ HAI – 19/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 5-25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già. 

Xảy ra khi Dacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế,- ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, -đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Dacaria thấy vậy (thì) hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”. 

Dacaria thưa với thiên thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Dacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời”. 

SUY NIỆM:

Để thực hiện công trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã dùng những việc lạ lùng: người già, son sẻ lại sinh con ; đã dùng những con người “hết đát”, già nua, bất lực…

Thế mới biết công việc của Thiên Chúa không như công việc của loài người, hành động của Thiên Chúa ngoài khả năng của nhân loại… và vì thế ơn cứu độ là cao cả, vượt lên trên mọi giá trị trần thế.

Mùa Vọng nhắc nhở ta sống đức tin vì Thiên Chúa đã hành động, chỉ những ai tin tưởng mới có thể đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con một lòng tin mạnh mẽ, vì như Dacaria còn phải nghi ngờ công việc của Thiên Chúa, huống chi con chỉ là kẻ thấp hèn.

THỨ BA: 20/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà. 

SUY NIỆM:

Ơn cứu độ được thực hiện với sự cộng tác của nhiều người.

Trước hết là Thiên thần Gabriel đã mau mắn, nhanh nhạy và thông truyền chính xác ý định của Thiên Chúa cho Đức Maria. Rõ ràng dù có những thiên thần phản bội, nhưng tổng lãnh Thiên thần Gabriel đã quên đi ý riêng của mình và trung thành với Chúa.

Kế đến là Đức Maria, dù đã khấn nguyền với Chúa là “không biết đến người nam”, một sự khấn ước để thuộc trọn về Chúa, nhưng khi biết ý định của Chúa muốn sử dụng Mẹ, thì Mẹ cũng đã sẵn sàng. Như Thiên thần, Mẹ cũng phải từ bỏ cái tôi cá nhân, ý định riêng tư của mình để cộng tác với ơn cứu độ.

Trong thời gian chuẩn bị gần để mừng lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo hội muốn chúng ta phải từ bỏ ý định riêng tư của mình để ý Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta.

Từ bỏ ý riêng không phải dễ vì nó là cả một hệ tư tưởng đã ăn sâu vào trong con người chúng ta, khiến chúng ta nhìn và tiếp nhận mọi sự theo giác quan của mình; còn hơn thế nữa, bắt người khác cũng phải theo cái khung đó.

Chỉ từ bỏ y riêng khi ta có sự khiêm tốn để nhận thấy mình chẳng là gì, Thiên Chúa mới là Đấng tuyệt đối, và tha nhân cũng có cái hay riêng của mỗi người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Thiên thần Gabriel và Mẹ Maria để mau mắn thi hành những gì Chúa muốn nơi chính cuộc đời của con.

THỨ TƯ: 21/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 39-45 

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. 

SUY NIỆM:

Niềm vui của cuộc gặp gỡ hôm nay là nhờ thái độ của Mẹ trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện. Và Mẹ đã vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui trong đời sống đức tin của Mẹ.

Xác quyết niềm tin vào Chúa và quy hướng cả cuộc đời của ta về Ngài để sống theo thánh ý Ngài chính là hạnh phúc cho ta.

Cất bước ra khỏi sự an toàn của mình để chia sẻ với người khác về mọi sự: vật chất, tinh thần, niềm tin chính là hạnh phúc cho người.

Đức tin và lên đường chính là điều chúng ta phải nhắc lại cho chính mình trong những ngày chuẩn bị gần đón Đấng Cứu Thế.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện, tiếp cần với Lời Chúa nhiều hơn để thêm lòng tin vào Chúa. Ngược lại, để củng cố đức tin xin cho chúng con biết lên đường để cảm nhận Chúa đang ở khắp mọi nơi, nhất là nơi những người cùng khổ.

THỨ NĂM: 22/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

SUY NIỆM:

Chính Mẹ đã cảm nhận về lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời Mẹ. Lòng thương xót không chỉ là ơn tha thứ, vì Mẹ được gìn giữ không mắc tội tổ tông, và không vương tội lỗi trần gian để xứng đáng cho Ngôi Lời nhập thể; nhưng lòng thương xót còn là muốn dùng Mẹ để thực hiện những gì Chúa muốn.

Chúa sử dụng cuộc đời Mẹ, nên Mẹ vui, Mẹ nhảy mừng. Chúa sử dụng Mẹ vì Mẹ không bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng. Chính vì thế Mẹ không bao giờ vênh váo với người khác, hoặc lên mặt dạy đời, mà trong tất cả Mẹ đều thưa: Chúa thương tôi đó!

Vì Chúa thương xót Mẹ nên Mẹ biết chỉ có Chúa mới mang lại cho Mẹ niềm vui đích thực. Vì lẽ ấy sóng gió cuộc đời không phủ lấp được Mẹ vì Mẹ đâu bám vào ai ngoài Chúa, những lời thị phi đâu lung lay được Mẹ vì Mẹ đâu tin gì ngoài lời của Chúa…

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì Chúa đã thương xót con. Xin cho con từ nay đừng đặt hy vọng và tìm kiếm niềm vui vào bất cứ điều gì, ngoài Chúa.

THỨ SÁU: 23/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. 

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.    

SUY NIỆM:

Tên Gioan nghĩa là được Chúa thương. Quả thật Gioan chính là tình thương của Chúa dành cho 2 vợ chồng già son sẻ. Họ đã bị người đời khinh bỉ, chê cười vì tuyệt tự, nhưng nay họ sẽ vui mừng, tự hào vì có Gioan.

Gioan cũng chính là tình thương của Chúa dành cho bà con, xóm giềng vì từ nay dòng dõi họ sẽ có một người con trai đứng trong hàng ngôn sứ.

Gioan là tình thương của Chúa dành cho những người tội lỗi biết nghe lời ông mà sám hối ăn năn.

Cũng vậy, Gioan là tình thương cho những ai đón nhận Đấng Messia qua lời rao giảng của ông.

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?” Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng được mời gọi diễn tả tình thương của Chúa. Vậy hãy biết yêu thật nhiều để khuôn mặt của Thiên Chúa được rõ nét nơi cuộc đời của chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, ngày Gioan chào đời mang đến niềm vui cho nhiều người, vì sứ điệp Chúa muốn khắc ghi nơi cuộc đời của Ngài là yêu thương. Xin cho cuộc đời của chúng con cũng mang đến niềm vui cho người khác.

THỨ BẢY: 24/12

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 1, 67-79 

Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.  

SUY NIỆM:

Dacaria đã nói tiên tri về sứ mạng của Gioan “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.” Sứ mạng của Gioan là loan báo một Thiên Chúa cứu độ, ơn cứu độ chính là sự tha thứ của Thiên Chúa.

Như vậy chuẩn bị cho niềm vui Giáng Sinh là chuẩn bị cho tâm hồn đón nhận ơn tha thứ, tẩy xóa những tội lỗi của con người. Thực sự ra ơn cứu độ đã đến và nhiều người đã lãnh nhận, đó là những người thiện tâm.

Phần chúng ta muốn đón nhận ơn cứu độ, đón nhận niềm vui Giáng Sinh, được ơn tha thứ thì phải có lòng thiện tâm. Sự thiện tâm ở đây là một tâm hồn luôn hướng về Chúa để sống theo đường lối của Ngài; mà đường lối của Chúa là yêu thương.

Một tâm hồn sân si, ganh ghét, hận thù… sẽ không thể nào đón nhận ơn cứu độ, đón nhận niềm vui Giáng Sinh, đón nhận ơn tha thứ từ nơi Chúa, vì nó còn đầy ắp những điều chưa thiện tâm.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, nhân loại chúng con đang “ở trong bóng tử thần” bằng nhiều cách khác nhau. Xin ơn cứu độ đến dẫn lối chúng con vào đường nẻo bình an.

bài viết mới