Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 32 | Mùa Thường niên | Năm C   

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

CHÚA NHẬT

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 20, 27. 34-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.  

SUY NIỆM:

Có những người không tin có sự sống lại nên họ đã mỉa mai kể câu chuyện phi lý về 7 anh em trai lần lượt cưới 1 người phụ nữ làm vợ, vậy thì nếu có đời sau thì người phụ nữ đó là vợ của ai?

Chúa Giêsu cho họ biết rằng họ đã quan niệm sự sống đời sống một cách sai lầm. Sự sống đời sau không giống như sự sống hiện tại, vì nếu chỉ như hiện tại thì có người chẳng muốn có sự sống đời sau vì đau khổ bất hạnh quá nhiều.

Sự sống đời sau là tình trạng hạnh phúc tuyệt đối không giống với bất cứ hạnh phúc nào ở trần gian. Nó là sự biến đổi nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu từ tình trạng xấu trở nên tình trạng tốt.

Căn bản của sự sống lại chính là đức tin khi mọi người đều biết sống cho Chúa, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không để cho bất cứ một ai thuộc về Ngài phải hư mất.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hướng về sự sống đời sau để lo sống tốt cuộc sống hiện tại, vì chúng con tin rằng ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

THỨ HAI

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: ‘Tôi hối hận’, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời các con”.  

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu nói đến tình trạng tệ hại của những người làm gương xấu. Qua đó cho thấy Ngài quý trọng linh hồn của mỗi người chúng ta, Ngài không muốn nó phải hư mất, nhất là hư mất vì gương mù gương xấu.

Liền sau đó, là lời dạy về sự tha thứ. Nét đặc trưng của môn đệ Chúa là tha thứ và tha thứ mãi mãi. Và đó cũng là sự thật về Thiên Chúa. Ngài tha thứ và tha thứ mãi mãi vì nơi Chúa không có sự kết án, nhưng án phạt là do con người không chọn làm điều tốt.

Chỉ có đức tin mới có thể giúp gìn giữ nhau để vào Thiên đàng. Ý thức được điều đó nên các môn đệ đã xin Đức Giêsu ban thêm đức tin cho họ.

Trau giồi đức tin để đủ xác quyết sống theo những gì Chúa dạy. Van xin đức cậy để kiên trì thực hiện những gì đã xác quyết. Rèn luyện con tim để quyết liệt sống cho niềm tin của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, vì một khi đức tin vì một khi đức tin mạnh mẽ chúng con sẽ dễ sống theo những gì Chúa dạy.

THỨ BA

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’ “.   

SUY NIỆM:

Đầy tớ phục vụ ông chủ là lẽ bình thường, vì đó là bổn phận của anh ta. Tuy nhiên cũng có những ông chủ tốt bụng phục vụ ngược lại đầy tớ, nhưng đó chỉ là chuyện tốt bụng của ông, đầy tớ không được quyền đòi hỏi.

Chúng ta cũng vậy, những việc chúng ta phải làm cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo hội… thuộc về bổn phận của chúng ta. Vì thế, chồng không thể nói: “anh tốt với em quá mà!” hoặc ngược lại ; cha mẹ không thể nói với con cái: “tao tốt với mày quá mà!” ; cha sở không thể nói với giáo dân: “tôi tốt với anh chị em quá mà!” ; giáo dân không thể nói với cha sở: “con tốt với cha quá mà!”… tất cả đều là bổn phận của chúng ta.

Khi đã chu toàn bổn phận phải biết khiêm tốn nói: “tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Ngược lại, nếu chưa làm tốt thì phải biết cố gắng. Điều đó cho thấy con người chúng ta luôn luôn bất toàn, cần đến ơn Chúa và sự giúp đỡ của người khác. Những gì chúng ta làm được chỉ là bổn phận mà lẽ ra chúng ta phải làm tốt hơn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình chỉ là  đầy tớ vô dụng đã được Chúa cho làm việc trong gia đình của Chúa. Chúa lại yêu thương phục vụ con bằng cái chết và các bí tích của Ngài. Vì vậy xin cho con luôn khiêm tốn để chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao. Amen.

THỨ TƯ – LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ

LỜI CHÚA: Tin Mừng Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Ngưòi Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.   

SUY NIỆM:

Đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng có những người đã lạm dụng để làm lợi cho bản thân mình, thậm chí còn dùng cả việc lường gạt, trộm cắp….

Đứng trước thái độ đó Đức Giêsu không thể làm ngơ, Ngài thanh tẩy Đền Thờ của Cha Ngài cho sạch mọi ô uế do chính những con người trong Đền Thờ làm ra. Ngài muốn con người phải trả lại mục đích và vẻ đẹp của Đền Thờ.

Có người nói “Trước khi họp chợ, thì lòng người ta đã là cái chợ”. Vì thế mọi ngổn ngang là do lòng người gây ra. Lòng đầy những tham lam, những tính toán, những đố kỵ hơn thua… nên họ đã hành động bất chấp cả lương tâm, cả nơi thánh.

Tâm hồn ta là một Đền Thờ. Đức Giêsu cũng muốn ta giữ gìn vẻ đẹp cho Đền Thờ ấy bằng việc thanh tẩy thường xuyên và tránh xa những sự xấu xa của thế gian.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin gìn giữ tâm hồn con, đừng để những ham hố của thế gian xâm chiếm làm con trở nên dơ bẩn. Và nếu con có dơ bẩn, xin cho con biết đến với Chúa để được Ngài thanh tẩy. Amen.

THỨ NĂM

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.        

SUY NIỆM:

Người Do Thái quan niệm Đấng Messia đến như một vị vua, và triều đại của Ngài như một thời gian cai trị. Triều đại này, vị vua này sẽ giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách thống trị của ngoại bang và làm cho đất nước họ trở nên sung túc… Tóm lại họ quan niệm Đấng Messia và Triều Đại Thiên Chúa theo kiểu trần tục.

Đức Giêsu là Đấng Messia đang ở giữa họ, và triều đại Thiên Chúa chính là tình yêu thương mà Đức Giêsu đang thiết lập trong cuộc sống bằng những lời rao giảng, bằng hành động yêu thương và phục vụ và bằng chính cái chết đau thương trên thập giá.

Khi con người nhận biết và bước theo Đức Giêsu để tôn thờ Thiên Chúa, nghe lời Ngài để trau giồi và sống tình yêu thương là lúc họ trở thành công dân trong Vương quốc của Ngài.

Vì thế triều đại Thiên Chúa không ở đâu xa mà ở nơi chính những con người biết yêu thương nhau. Đừng tìm kiếm, nhưng hãy sống.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, mỗi ngày con gặp gỡ nhiều người, xin cho con biết kính trọng yêu thương họ bằng sự nhận biết Thiên Chúa hiện diện nơi họ. Chính lúc đó là con đang sống trong vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc tình yêu. Amen.

THỨ SÁU

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”. 

SUY NIỆM:

Nếu con người mải mê với những thế sự trần gian, thì khi ngày của Con Người đến họ sẽ mất tất cả, giống như 2 câu chuyện trong Cựu ước mà Đức Giêsu nói đến trong bài Tin mừng hôm nay. Gia đình ông Nô-ê và ông Lot được cảnh báo về tình trạng tội lỗi của dân thành mà họ đang sống. Chắc chắn không phải chỉ một mình gia đình họ, mà mọi người đều được cảnh báo, chỉ có điều những người biết nghe lời Thiên Chúa qua lời loan báo của các ngôn sứ, họ thi hành, nên họ được cứu.

Thời đại nào cũng vậy, Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở con người bằng nhiều cách khác nhau để họ biết ăn năn sám hối, nhưng lúc nào cũng thế, cũng có những con người biết đón nhận, và những con người khước từ, họ vẫn “ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất”, nghĩa là họ không quan tâm đến giá trị tâm linh, họ không màng đến Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết sám hối để chuẩn bị hành trang cho một cuộc vượt qua như ông Nô-ê và ông Lót là chính là biết bỏ đi những gì không cần thiết, để lại và cất cẩn thận tài sản của mình, trưng bày ra những nhu yếu phẩm để sử dụng cho cuộc hành trình… Muốn thế con phải luôn luôn quản lý cuộc đời mình cách chặt chẽ để không phải hối hận khi giờ Con Người đến. Amen.

THỨ BẢY

LỜI CHÚA: Tin Mừng Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”    

SUY NIỆM:

Mục đích của dụ ngôn này được Luca ghi rất rõ ràng: “để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Như vậy trước hết Đức Giêsu dạy ta phải cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là sự nối kết con người với Thiên Chúa. Nếu không cầu nguyện chúng ta không thể có sự hiệp thông với Chúa.

Kế đến chẳng những cầu nguyện mà còn phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Vì thực tế có những người đã nản chí sờn lòng khi họ cầu nguyện mà không đạt được kết quả.

Về vấn đề này cần phải lưu ý đến việc mục đích của việc cầu nguyện là gì? Có phải là để bắt Chúa làm theo ý của ta? Có phải là để Chúa can thiệp ngay hoàn cảnh tang thươn, mất mát? Có phải là để Chúa cho ta hết bệnh ngay tức khắc?… Thưa không phải thế, vì tất cả mọi sự diễn ra đều không ngoài thánh  ý Chúa. Cầu nguyện là để ta thêm sức mạnh và vượt qua những khó khăn gian khổ, vì tin chắc một điều Chúa ở bên ta để cùng ta vượt qua cảnh khổ này.

Chính vì thế thay vì xin Chúa làm điều này điều nọ, thì xin Chúa cho ta luôn biết trung thành với Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa dẫu cuộc đời có lắm nỗi chông gai và tương lai có mịt mù tăm tối, thì xin cho con biết rằng Chúa là vầng thái dương đang chờ con phía trước. Con cứ mạnh dạn tiến bước trong sự đồng hành nâng đỡ của ơn Chúa, thì chắc chắn con sẽ đến miền ánh sáng. Amen.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here