Thursday, April 25, 2024
spot_img

Sống Lời Chúa mỗi ngày | Tuần 12 | Mùa Thường niên | Năm C

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

TIN MỪNG: Lc 9, 11b-17

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.    

SUY NIỆM:

Yêu là biết lãnh tránh nhiệm. Đứng trước hoàn cảnh dân chúng đi theo nghe Chúa Giêsu giảng dạy suốt ngày, chắc chắn khi chiều đến sẽ đói bụng, giải pháp của các môn đệ là: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa” ; còn giải pháp của Chúa Giêsu là: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có trách nhiệm với người mình yêu.

Trách nhiệm này chính là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Chúa Cha để đến thế gian này cho “đoàn chiên được sống và sống dồi dào”. Với trách nhiệm đó Ngài đã làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng, và không nề ẩn mình trong tấm bánh bé nhỏ để được hiện diện và nuôi  dưỡng con người.

Trách nhiệm đó cũng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu khi biết nghe lời Chúa Giêsu: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Cái ăn không chỉ là vật chất, mà còn là tất cả những gì mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, nhất là hạnh phúc đời đời.

Vì vậy sứ mạng của Kitô hữu là dùng hết sức lực, khả năng của mình để yêu như Chúa yêu và yêu cho đến tận cùng như Chúa đã trao ban tất cả cho chúng ta.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã ban tất cả cho chúng con, xin cho chúng con biết mở lòng ra đón nhận những ơn ban của Chúa, nhất là Bí tích Thánh Thể, để chúng con được sống và sống dồi dào.

THỨ HAI

Tin mừng: Mt7,1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

SUY NIỆM

Tại sao Chúa lại không cho chúng ta xét đoán người khác? Vì ngay từ ngữ của nó đã diễn tả một việc không nên làm. Xét đoán là phê bình, chỉ trích người khác vì những điều sai lỗi, hoặc không sai lỗi nhưng vì không phù hợp với quan điểm và cái nhìn của tôi. Vì vậy đôi khi người khác làm đúng, nhưng vì tôi không thích nên tôi lên án. Không ai có quyền xét đoán người khác, ngoại trừ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không làm một việc mà Ngài có quyền làm. Khi người ta dẫn một người phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang phạm tội ngoại tình đến để thử Chúa. Chúa có quyền lên án về hành động sai trái của chị ta, nhưng Chúa không làm vì Ngài là Đấng nhân từ, Ngài ghét tội nhưng lại yêu thương tội nhân. Hành động của Chúa là mở cho chị ta một con đường sống, cho chị ta một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Chúa không cho phép xét đoán, chứ Chúa không bảo bao che, đồng lõa với tội lỗi. Cấm xét đoán là vì Chúa không muốn chúng ta tàn nhẫn với anh chị em mình. Sâu xa của vấn đề không xét đoán là để chúng ta sống tình yêu thương với anh chị em của mình.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, khi biết mình cũng như anh chị em, đều là những tội nhân trước mặt Chúa, mà Chúa vẫn yêu thương, tha thứ, thì con phải biết thông cảm cho anh chị em của mình, đồng thời biết cùng nhau xây dựng một xã hội yêu thương ngay chính môi trường mình sống. Amen.

THỨ BA

Tin Mừng:  Mt 7, 6.12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

SUY NIỆM

Trong bối cảnh văn mạch của bài Tin Mừng hôm nay là loạt bài Chúa Giêsu đang nói về Nước Trời và những điều kiện để được vào Nước Trời, thì “của thánh”, “ngọc trai” ở đây chính là Nước Trời. Còn “chó” và “heo” ở đây rõ ràng là chỉ những người không xứng đáng, cụ thể người Do Thái coi dân ngoại là “chó”,“heo”.

Trong Tin Mừng Matthêu, những người không xứng đáng chính là những kitô hữu chối đạo hoặc cố chấp không chịu sám hối. Như vậy giáo huấn rõ ràng của phần này là không nên đem giá trị Nước Trời cho những người chối đạo hoặc cố chấp trong tình trạng tội của mình. Không phải vì Giáo Hội ích kỷ, nhưng vì họ không thấy được sự quý giá của Nước Trời nên họ không xứng đáng. Giả dụ có đưa cho họ, chẳng những họ “đạp dưới chân” mà còn quay lại “cắn xé” người đem đến cho họ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chính vì sống cho Nước Trời nên con phải chấp nhận con đường hẹp. Chính vì con sống cho giá trị Nước Trời nên con phải thường xuyên xem lại mình để biết sám hối sửa đổi mình, kẻo con không biết trân trọng những điều quy giá mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con biết sống theo sự chỉ dạy của Chúa.

THỨ TƯ

Tin Mừng: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

SUY NIỆM

 “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt” (Mt7,18). Hoa quả trong đời sống sẽ thể hiện đức tin của mình. Yêu mến Chúa là sống theo những gì Chúa chỉ dạy, chỉ thế thôi.

Điều Chúa Giêsu chỉ dạy là mến Chúa, yêu người để nên công chính nhờ tình yêu thương trong mọi sự.

Chính vì thế, hoa trái của môn đệ Chúa Giêsu là một đời sống gắn bó với Thiên Chúa Cha trong cầu nguyện và lãnh nhận cá bí tích; đồng thời yêu thương, phục vụ mọi người như Chúa đã yêu.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, con tha thiết nài xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho con để con có thể sống theo những gì Chúa dạy, hầu trổ sinh hoa trái tốt đẹp trong đời sống của mình.

THỨ NĂM

Tin Mừng: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay là dịp để con xem lại những hành động của con có xuất phát từ lòng yêu mến Chúa hay chỉ là những việc làm vô hồn, hay thậm chí là việc phô trương công đức nữa. Vì vậy điều chính yếu không phải là làm gì, mà là động lực, là cách thức chúng ta làm.

Khi chúng ta làm mọi việc trong tình yêu thì giống như mình đang xây nhà trên đá. Còn nếu làm vì bất cứ động lực nào khác mà không bởi tình yêu Chúa thì cũng như xây nhà trên cát, có hoành tráng, có đẹp đẽ đến mức nào thì cũng sẽ sụp đỗ khi phong ba bão táp ập vào.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, một ngày sống với biết bao công việc. Có những việc bổn phần con phải làm. Có những việc đột xuất con phải giải quyết . Có những tình huống xảy ra con can thiệp cũng được, con đứng nhìn cũng chẳng sao. Tất cả những việc đó sẽ chẳng có giá trị gì thậm chí còn là hình phạt cho con nếu con làm theo những thúc đẩy tầm thường của thế gian, hoặc như dịp để con khoe khoang công trạng,… Nhưng nếu con làm với một động lực hết sức đơn giản là vì Chúa và vì con yêu Chúa thì mọi sự sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho con. Xin cho con biết làm “mọi sự vì đức ái.”

THỨ SÁU – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tin Mừng: Lc 15, 3-7 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.    

SUY NIỆM:

Thánh Tâm chính là tình yêu của Chúa dành cho nhân loại chúng ta được biểu lộ mạnh mẽ qua hình ảnh Trái Tim để bên ngoài lồng ngực.

Tình yêu đó là sự nổ lực để mọi người được sống trong gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải cho biết gia đình này chính là nơi mang lại hạnh phúc tròn đầy viên mãn cho chúng ta.

Tình yêu đó là sự lên đường không biết mệt mỏi để kiếm tìm dù chỉ là một con chiên lạc. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết trong tình yêu của Chúa, mỗi người đều có một giá trị hết sức riêng biệt.

Tình yêu đó chính là niềm vui khi tìm được một con chiên lạc. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để Thiên Chúa luôn vui khi biết thường xuyên cảnh tỉnh, hoặc sám hối ăn năn khi có  những lỗi lầm.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Chúa, để biết yêu quý và giúp người khác đạt được những giá trị linh thánh.

THỨ BẢY – TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

Tin Mừng: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người. 

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. 

Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. 

SUY NIỆM:

Trái Tim Đức Mẹ chắc chắn liên kết với Trái Tim Chúa Giêsu để luôn yêu thương nhân loại chúng ta.

Lạc mất đứa con làm cho trái tim Mẹ quặn đau, nhưng chắc chắn khi nhìn thấy con ngồi giữa đám đông để làm bổn phận của Cha, thì trái tim Mẹ rất vui. Trái Tim Mẹ, như Trái Tim Con, luôn mong muốn điều tốt cho con người.

Nhờ liên kết với Tình Yêu của Chúa Giêsu mà Mẹ luôn mong mỏi ơn cứu độ cho con người. Vì thế Trái Tim Mẹ cũng sẽ đau đớn khi con người xa lạc tình yêu Chúa; Trái Tim Mẹ sẽ rạo rực khi thấy con người biết quan tâm tìm kiếm ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Mẹ, xin cho chúng con biết cùng chung nhịp đập với Trái Tim Mẹ để chỉ biết sống cho tình yêu, một tình yêu mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng con.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here