Sunday, May 19, 2024
spot_img

[Bài viết] Linh ứng

Lm Phêrô Lê Tấn Lợi

I. Linh ứng là gì?

Linh ứng là việc Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn để người ta viết Sách Thánh đúng theo ý Chúa.

Chính Kinh Thánh cũng nói về linh ứng:

Thánh Phêrô: “Vì không bao giờ một lời Ngôn sứ lại do ý người phàm nói, nhưng chính vì được ơn thúc đẩy của Thánh Linh nên mới có người nói nhân danh Chúa” (1Pr 1,21).

Thánh Phaolô: Mọi Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh ứng nên có thể dùng để giáo huấn, luận phi, điều chỉnh và rèn luyện theo đường công chính” (2Tm 3,16).

II. Tác giả Kinh Thánh

1. Hai tác giả

Có hai tác giả: Tác giả Chúa và tác giả con người. Hai tác giả ấy hợp tác để viết ra Sách Thánh. Nhưng hai tác giả hợp tác thế nào?

2. Sự cộng tác giữa hai tác giả

– Thánh Giêrônimô dùng một hình ảnh so sánh: Tác giả người giống như cái ống sáo, tác giả Chúa là người thổi sáo. Thực ra, hình ảnh này đúng, nhưng không chính xác lắm vì coi tác giả người quá thụ động.

– Có một hình ảnh khác khá hơn: Tác giả người là viên thư ký còn tác giả Chúa là ông giám đốc. Khi cần viết một văn kiện, ông giám đốc chỉ cần đưa ra những ý chính, rồi viên thư ký sẽ liệu dùng những lời lẽ và bút pháp để viết ra văn kiện đó.

3. Tiến trình hình thành sách Thánh

Sau đây là liệt kê những khâu trong việc viết một quyển Sách Thánh để nhận định phần nào do ai:

– Ý tưởng: Do Thánh Linh soi sáng.

Tìm cách viết ra ý tưởng: Chọn từ ngữ, bút pháp, văn thể, hình ảnh…. Phần này do con người cùng với sự hướng dẫn của Thánh Linh.

– Tác phẩm ban đầu có thể sau đó được nhiều người khác sắp xếp lại, thêm bớt, sửa chữa…: do con người cùng với sự hướng dẫn của Thánh Linh.

– Kết quả cuối cùng là những quyển sách chứa đựng mạc khải của Thiên Chúa.

4. Thái độ đúng đắn đối với Kinh Thánh

a. Hai cái nhìn sai lầm.

Thứ nhất, có nhiều người rất ngây thơ, chỉ thấy phần của tác giả Chúa nên nói “Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa” và tin tưởng cách mù quáng vào từng lời trong Kinh Thánh.

Thứ hai, có một số người quá đa nghi, chỉ nhìn thấy phần của tác giả người nên nói Kinh Thánh là lời của con người” và không tin Kinh Thánh.

b. Thái độ đúng đắn.

Thái độ đúng là phải nhìn thấy cả hai phía, nghĩa là phải biết rằng: “Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ của loài người”. Do đó, khi học Kinh Thánh, ta vừa phải khảo sát một tác phẩm đời, vừa phải trân trọng và tin tưởng vì đó chính là Lời của Chúa.

III. Kinh Thánh có sai lầm không?

1. Hai câu trả lời khiếm khuyết

Có thể có hai câu trả lời:

– Thưa không, vì Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa.

– Thưa có, vì Kinh Thánh là lời của con người.

Nhưng cả hai đều sai vì mỗi câu trả lời trên chỉ thấy được một khía cạnh của vấn đề.

2. Câu trả lời đúng

Câu trả lời đúng phải như sau: Kinh Thánh không bao giờ sai lầm trong những chân lý mà Thiên Chúa mạc khải, nhưng có thể sai lầm trong cách viết của con người.

– Không sai: Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa muốn mạc khải những chân lý về đức tin và luân lý. Vì thế, Thiên Chúa bảo đảm cho những chân lý ấy không bao giờ sai lầm.

– Có thể sai: Cách dùng chữ, những hình ảnh diễn tả… là phần của con người nên cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng hạn chế của con người, và cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường và thời đại của tác giả người. Do đó, có thể sai lầm.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here