Wednesday, February 28, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Tuần 3 | Mùa Vọng | Năm A

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

Mt 11,2-11

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay nêu gương một người đã tích cực chờ đợi Chúa, đó là Gioan Tẩy Giả :

– Ông sống trong hoang địa với một lối sống giản dị và thanh đạm.

– Ông tích cực dọn đường cho Chúa bằng lời rao giảng kêu gọi sám hối.

– Ông nôn nóng mau được thấy ngày Chúa đến, nên đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu.

Chính vì thế, ông đã được Chúa Giêsu hết lời khen ngợi : “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. Tuy nhiên Ngài nói thêm là những người sống vào thời Tân Ước còn “cao trọng” – nghĩa là có phúc – hơn Gioan.

B. … nảy mầm.

1. Ngày xưa Đấng Cứu Độ cần có Gioan dọn đường, thì ngày nay cũng vẫn thế. Việc này ngày nay được gọi là “Tiền phúc âm hóa”. Việc “tiền phúc âm hóa” tạo những điều kiện thuận lợi cho mảnh đất, để khi hạt giống phúc âm gieo xuống thì mọc lên ngay. Vậy tôi sẽ làm công việc tiền phúc âm hóa này cho những ai ? Và làm bằng cách nào ?

2. Gioan Tẩy Giả đã tự dọn con đường lòng mình bằng cuộc sống trong sa mạc, nghĩa là trong một khung cảnh thinh lặng. Tôi cũng chỉ có thể gặp Chúa và nghe được tiếng gọi của Ngài nếu tôi biết đi vào “sa mạc” bằng tĩnh tâm, cầu nguyện và không để mình bị xáo trộn bởi những lo lắng sự đời.

3. Chẳng những tôi phải dọn đường cho Chúa đến với bản thân tôi, mà cũng phải dọn con đường cho Chúa đến với anh chị em tôi nữa. Tôi có quan tâm đến điều này không ? Và tôi đã làm được những gì rồi ? 

4. Khi trả lời cho Gioan biết Ngài có phải là Đấng Cứu Độ không, Chúa Giêsu đã đưa ra những việc cụ thể Ngài đã làm : “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Ngày nay, người ta cũng chỉ có thể nhận ra Chúa của chúng ta là Đấng Cứu Độ qua những việc làm cứu nhân độ thế cụ thể và thiết thực của chúng ta.

bài viết mới