Friday, July 12, 2024
spot_img

Hạt giống nảy mầm | Lễ Lá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Mt 21,1-11

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu chuẩn bị vào thành Giêrusalem và cuộc đón rước Ngài vào thành :

– Về việc chuẩn bị : chính Chúa Giêsu chỉ dẫn mọi chi tiết cho các môn đệ, bởi vì cuộc vào thành có ý nghĩa rất quan trọng nên Ngài phải đích thân thu xếp. Việc chuẩn bị được thực hiện trong vòng bí mật, vì khi đó bầu khí rất nguy hiểm, những lãnh tụ Do thái đang tìm bắt Ngài.

– Chúa Giêsu cỡi lừa tiến vào thành để cho thấy Ngài chính là Vua Messia. Nhưng Ngài không cỡi ngựa mà cỡi lừa để cho thấy Ngài không phải là một vị vua chiến tranh nhưng là một vị vua hòa bình.

B. … nảy mầm.

1. Tất cả mọi việc làm của Đức Giêsu đều hướng về việc tiến vào Giêrusalem hôm nay. Vào thành này, Ngài sẽ bị bắt, bị hành hạ và giết chết. Nhưng bởi vì đó là sứ mạng của Ngài nên Ngài không ngại và còn vui mừng khi việc này sắp được thực hiện. Ngài quan tâm đến nỗi đích thân thu xếp từng chi tiết nhỏ.

Ước gì chúng ta cũng không bao giờ quên sứ mạng của mình và làm mọi việc để cho sứ mạng ấy được hoàn thành, cho dù hoàn thành bằng cái giá là những đau thương khổ sở.

2. Đức Giêsu là vua, nhưng không giống những ông vua trần thế thích chiến tranh, ưa thống trị, mà là một vị vua khiêm tốn và hiền lành cỡi trên lưng một con lừa nhỏ.

Đức Giêsu là vua đang “cai trị” chúng ta, không bằng uy quyền và kỷ luật sắt, mà bằng tình thương. Lẽ ra chúng ta phải vì thế mà kính mến Ngài, nhưng chúng ta lại vì thế mà coi thường Ngài !

3. Bắt đầu Tuần Thánh, Giáo Hội trình bày Đức Giêsu là vua. Chúng ta phải luôn nhớ điều căn bản này khi theo dõi những diễn biến trong cuộc chịu nạn của Ngài : dù Ngài bị bắt, bị đánh đòn, bị nhục mạ và bị giết chết, Ngài vẫn là vua và mãi mãi là vua. Bởi vì một vị vua đích thực phải là người yêu thương chăm lo cho dân mình, cho dù phải hy sinh bất cứ điều gì.

4. Một ông vua nọ muốn nhìn thấy Chúa. Ông đe dọa tất cả các linh mục và các nhà thông thái là nếu không chỉ cho ông thấy Chúa, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Trong lúc các vị suy nghĩ tìm cách, thì một người chăn cừu dẫn vua đến bãi cỏ, chỉ lên mặt trời và nói : “Hãy chăm chú nhìn”. Vua cố gắng cách cực khổ rồi gục đầu xuống và hét lên : “Ngươi muốn cho Ta mù phải không ?” 

– Tâu bệ hạ, mặt trời chỉ là một tạo vật của Chúa, một hình ảnh mờ nhạt của Người. Nếu ngài không thể nhìn vào mặt trời, làm sao ngài có thể nhìn vào Chúa. (Góp nhặt)

bài viết mới