Thursday, April 25, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 15 Thường niên

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

  Dẫn vào Thánh lễ

Dụ ngôn gieo mạ Chúa dùng
Lời Người là hạt giống trồng trong ta
Muốn sinh hoa trái tăng gia
Lời Ngài ta phải đem ra thi hành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười lăm Thường niên: Gieo hạt giống Lời Chúa (Mt 13,1-23).

Chúa Giêsu đã phân ra bốn loại đất tương ứng với bốn loại mảnh đất tâm hồn: đất vệ đường, đất có đá sỏi, đất có bụi gai và đất tốt. Trong cả bốn loại, chỉ có đất tốt mới có thể giúp hạt giống Lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết quả.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho thiếu nhi chúng ta biết quan tâm chăm sóc mảnh đất tâm hồn của mình; để tâm hồn chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa và sinh hoa kết quả tốt đẹp: “hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi” (Mt 13,8). Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 55,10-11)
Khi bị lưu đày ở Ba-by-lon, dân Do Thái nản lòng và không tin vào lời Thiên Chúa hứa nữa. Ngôn sứ I-sa-i-a nhắc nhở dân rằng: “Như mưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc… thì Lời của Thiên Chúa hứa, Người sẽ thực hiện”.

Bài đọc 2 (Rm 8,18-23)
Thánh Phaolô nói đến sự liên quan giữa con người và những tạo vật khác. Con người và các loài thụ tạo bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, nên tất cả đang mong chờ ơn giải thoát của Thiên Chúa.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mình như mảnh đất phì nhiêu sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. Kinh Thánh chứa đựng Lời Chúa, là Lời Hằng Sống. Xin cho mọi tín hữu trong Giáo hội/ luôn trân trọng, kính mến và lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Lời Chúa phải được loan báo cho toàn thế giới, để mọi người được hưởng ơn cứu độ. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ được Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Rao giảng Lời Chúa là trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng/ biết dâng những đau khổ lên cho Chúa, để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Lắng nghe Lời Chúa qua các giờ giáo lý và Thánh lễ là cách làm cho thửa đất tâm hồn trở nên màu mỡ. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết siêng năng học hỏi Lời Chúa và Giáo lý Hội thánh Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thể làm được gì nếu Chúa không trợ giúp. Như các trẻ Do Thái xưa, chúng con mong muốn được Chúa ôm vào lòng, chúc lành và bảo ban dạy dỗ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới