Wednesday, July 10, 2024
spot_img

Dẫn lễ Thiếu nhi | Chúa nhật 14 Thường niên

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Đơn sơ phó thác khiêm nhường
Để thành môn đệ mến thương của Người
Những ai hiền hậu trên đời
Được Chúa thương đoái, được Người đỡ nâng.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười bốn Thường niên: Hãy học với Chúa Giêsu, vì Ngài hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,25-30).

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, những người nối tiếp nhiệm vụ rao giảng Tin mừng Nước Trời trong tương lai, hãy học với Chúa, vì Ngài hiền hậu và khiêm nhường trong lòng (Mt 11,29).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, sống hiền hậu và khiêm nhường; biết làm cho lời nói và hành động của mình mang nét dễ thương, hiền hòa và khiêm tốn của Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Dc 9,9-10)
Ngôn sứ Da-ca-ri-a kêu gọi người Do Thái hãy vui lên, vì Đức Vua đang đến với họ. Người là vị vua hiền hậu và khiêm tốn. Người ngồi trên lưng lừa con và đem hòa bình đến cho mọi người.

Bài đọc 2 (Rm 8, 9.11-12)
Trong con người có hai chiều hướng ngược nhau: muốn hướng về điều tốt và cũng muốn nghiêng về điều xấu. Làm điều tốt sẽ dẫn đến sự sống, làm điều xấu sẽ dẫn đến sự chết. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta hành động để đến với sự sống.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống hiền hậu và khiêm nhường. Với ước muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn, chúng ta cùng cầu nguyện.

1. “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Hội thánh/ biết noi gương Chúa Giêsu: sống hiền hậu và khiêm tốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Hội thánh là Mẹ Hiền. Xin cho những người chưa biết Đức Giêsu/ nhận ra khuôn mặt hiền từ và nhân hậu của Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Thiên Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường”.Xin cho các nhà truyền giáo và các tình nguyện viên tông đồ/ qua đời sống khiêm nhường phục vụ, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp”. Xin cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết chân thành đối xử với nhau; đừng ứng xử thô bạo hay lên mặt kiêu căng, làm mất đi vẻ hiền lành của người con Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn trợ lực giúp chúng con biết noi gương Chúa sống hiền hậu và khiêm nhường trong lời nói và hành động, để tha nhân nhận ra chúng con là những môn đệ của Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài viết mới