Hạt giống nảy mầm – Quyển 7 – Mùa vọng, Giáng sinh (Các ngày trong tuần)

0
71
Book Cover: Hạt giống nảy mầm - Quyển 7 -  Mùa vọng, Giáng sinh (Các ngày trong tuần)

Tựa đề: Hạt giống nảy mầm

Tác giả: Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ

Excerpt:

Ban Kinh Thánh chúng con chân thành cám ơn cha Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Quý Carôlô Hồ Bặc Xái, cũng là cha giáo môn Kinh Thánh đã cho phép chúng con phổ biến bộ sách này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here