Saturday, June 15, 2024
spot_img

[Bài học] Sách Sáng thế | Bài 17: Sát tế Ixaác

Sáng thế 22,1-24 kể lại câu chuyện Sát tế Ixaác. Sau khi Thiên Chúa ban Ixaác cho Abraham và khẳng định dòng dõi Chúa hứa ban sẽ xuất phát từ người con này. Nhưng bây giờ Thiên Chúa lại yêu cầu Abraham sát tế Ixaác để tế lễ cho Người. Đây là thử thách đức tin rất cam go của Abraham.

Vì tin vào Thiên Chúa, Abraham vẫn quyết tâm thực hiện lời Thiên Chúa yêu cầu. Ông đã đem Isaác và củi lên núi để tế lễ cho Thiên Chúa. Ông chứng tỏ lòng vâng phục Thiên Chúa khi sẵn sàng hiến dâng Ixaác cho Người. Tuy nhiên, Thiên Chúa chỉ thử lòng ông, và sau đó Người đã ra tay can thiệp kịp thời.

Bước 1: Làm dấu Thánh giá

Bước 2: Lắng nghe Lời Chúa

Bước 3: Giải thích Lời Chúa

Bước 4: Cầu nguyện kết thúc

Lạy Chúa,
Ông Abraham đã không ngần ngại vâng lời Chúa, sẵn sàng sát tế Ixaác, đứa con yêu quý của mình.

Trong đời sống đức tin của mình, Chúa cũng mời gọi chúng con “sát tế” nhiều thứ mình yêu thương gắn bó để có thể thuộc về Chúa một cách trọn vẹn hơn. Xin Chúa giúp chúng con, biết noi theo sự gương mẫu của Abraham, luôn trung tín và kiên cường theo Chúa đến cùng. Amen.

Câu hỏi ôn tập | Sách Sáng thế | Bài 17

Hãy cùng nhau ôn lại bài học một chút bạn nhé!

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here