Thursday, April 25, 2024
spot_img

[Bài viết] Phương pháp Lectio Divina

Lm Thiên Vy

Phương pháp Lectio Divina là phương pháp đọc bản văn Kinh Thánh gồm các bước: đọc, suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm và hành động.[1]


Bước 1. Lectio – Đọc

Người thực hành bắt đầu đọc bản văn Kinh Thánh cách chậm rãi. Việc này gợi lên một câu hỏi liên quan đến việc hiểu biết trung thực nội dung bản văn Kinh Thánh muốn nói: “Bản văn Kinh Thánh này nói gì vậy?”

Bước 2. Meditatio – Suy niệm

Đây là bước nghe Chúa nói. Người thực hành khám phá nội dung bản văn Kinh thánh để trả lời cho câu hỏi: “Bản văn Kinh Thánh muốn nói gì với tôi?”

Bước 3. Oratio – Cầu nguyện

Đây là bước nói với Chúa. Người thực hành bước vào phần cầu nguyện với câu hỏi: “Tôi phải nói gì với Chúa để đáp lại lời Người vừa nói với tôi?”

Bước 4. Contemplatio – Chiêm ngắm

Người thực hành bước vào phần chiêm ngắm với câu hỏi: “Chúa đòi hỏi tôi phải hoán cải tinh thần, con tim và đời sống như thế nào?”

Bước 5. Actio – Hành động[2]

Lectio Divina mở ra hành động. Người thực hành quyết tâm hành động để thay đổi đời mình theo như Lời Chúa dạy.

Tóm lại, theo truyền thống đã có từ lâu trong Giáo hội, phương pháp Lectio Divina gồm bốn bước. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã thêm vào bước thứ măm: action – hành động. Vì thế, chúng ta có thể nhớ các bước của Lectio Divina như sau: (1) Đọc Lời Chúa, (2) Nghe Chúa nói, (3) Nói với Chúa, (4) Tự vấn mình, (5) Hãy hành động.


[1] Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, Chỉ nam giảng lễ, (TP. HCM, NXB. Tôn Giáo, 2015), số 27.

[2] Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã thêm vào bước này trong Tông huấn Lời Chúa, số 87.

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here