Monday, May 20, 2024
spot_img

[Bài viết] Các Tước hiệu của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh

Dưới đây là 30 Tên gọi/ Tước hiệu của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh:

1. Đấng Toàn Năng                         Kh 1,8
2. Anpha và Ômêga                        Kh 22,13
3. Đấng Bảo Trợ                             1Ga 2,1
4. Bánh Hằng Sống                         Ga 6,35
5. Con Yêu Dấu của Ta                   Mt 3,17
6. Đấng Giải Thoát                         1Th 1,10
7. Trung thành và Chân thật            Kh 19,11
8. Thượng tế Siêu phàm                  Kh 4,14
9. Tôi Hằng Hữu                             Ga 8,58
10. Phúc lộc Khôn tả                       2Cr 9,15
11. Vua các vua                              Kh 17,14
12. Ánh sáng Thế gian                    Ga 8,12
13. Đấng Trung Gian                      1Tm 2,5
14. Đấng Giải Phóng                      Ga 8,36
15. Đấng Cứu Chuộc                      Gp 19,25
16. Đấng Phục Sinh                        1Cr 15,3-4
17. Của lễ Đền tội                           1Ga 4,10
18. Đấng Cứu Độ                            Lc 2,11
19. Cửa (chuồng chiên)                   Ga 10,9
20. Ngôi Lời                                   Ga 1,1
21. Hoàng tử Bình an                      Is 9,6
22. Đấng Mêsia                               Đn 9,25
23. Lễ Vượt Qua của chúng ta        1Cr 5,7
24. Đức Kitô                                   1Ga 2,22
25. Đấng Thánh                              Cv 3,14
26. Mục tử Tốt lành                        Ga 10,11
27. Đấng Trung Tín                        2Th 3,3
28. Chồi Non của Đavít                  Kh 5,5
29. Sức Mạnh của TC                     1Cr 1,24
30. Sự Thánh Thiện của chúng ta    1Cr 1,30

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here