Wednesday, July 10, 2024
spot_img

[Bài học] Sách Công vụ Tông đồ| Bài 20: Hành trình truyền giáo thứ ba – Phần 1

Chương này gồm 4 phần:

1. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả (19,1-7): Phaolô khởi hành chuyến truyền giáo thứ ba từ Antiôkia miền Xyria. Khi tới Êphêxô, ông gặp các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và ông đã có cuộc đối thoại với họ. Qua nội dụng trao đổi, họ chưa hề chịp phép rửa nhân danh Đức Kitô và lãnh nhận Thánh Thần. Biết vậy, Phaolô đã rửa tội và đặt tay ban Thánh Thần cho họ.

2. Thành lập giáo đoàn Êphêxô (19,8-10): Đoạn này tóm lược hoạt động của Phaolô tại Êphêxô. Trong vòng ba tháng, ông đến hội đường để rao giảng, thảo luận và thuyết phục người Do Thái tin vào Đức Kitô. Tuy nhiên, nhiều người Do Thái chẳng những không tin điều ông rao giảng, họ còn nói xấu đạo. Đáp lại, ông Phaolô đã đoạn tuyệt với hội đường Do Thái và hướng về dân ngoại.

3. Các thầy phù thủy tại Êphêxô (19,11-22): Đoạn này tóm lược các dấu lạ chữa bệnh và trừ quỷ củ Phaolô tại Êphêxô. Khi người ta thấy Phaolô làm các dấu lạ nhân danh Đức Giêsu Kitô, những người Do Thái hành nghề trừ quỷ cũng thử lấy “danh ấy” để làm. Quỷ đã lột mặt nạ những người này và nói sự thật về Chúa Giêsu và Phaolô. Dân chúng sợ hãi và tán dương danh Chúa Giêsu.

4. Thợ bạc Êphêxô gây rối (19,23-40): Ông Đêmếtriô làm nghề thợ bạc, chuyên làm tượng nữ thần Atêmi, nữ thần phì nhiêu. Vì lời giảng dạy của Phaolô “thần linh do tay người phàm làm ra”, doanh tu bán tượng thần của ông bị ảnh hưởng. Vì thế, ông kích động các đồng nghiệp và dân chúng nổi lên chống lại Phaolô. Họ đã bắt Gaiô và Tríttakhô, những người đồng hành của Phaolô. Cuối cùng, viên thư ký của thành phố phải đứng ra dàn xếp vụ này.

Bước 1: Làm dấu Thánh Giá

Bước 2: Lắng nghe Lời Chúa

Bước 3: Giải thích Lời Chúa

Bước 4: Cầu nguyện kết thúc

bài viết mới

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here