Nghe Kinh Thánh Tân Ước

Tin mừng theo Thánh Matthêu
Tin mừng theo Thánh Gioan
Sách Công vụ Tông đồ