Phim Kinh Thánh

[Phim] Tin mừng theo Thánh Gioan | Ch.11-21

Qua từng chương Tin mừng theo Thánh Gioan, tác giả muốn ghi lại và giải thích một số dấu chỉ Chúa Giêsu đã làm, và mời gọi các tín hữu tin vào Chúa Giêsu để được sự sống đời đời.…
Xem tiếp

[Phim] Tin mừng theo Thánh Luca | Ch.21-24

Qua từng chương Tin mừng theo Thánh Luca, tác giả ghi lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm, nhất là cái chết và sự phục sinh của Người qua lời giảng của vị Tông đồ Phaolô.…
Xem tiếp

[Phim] Tin mừng theo Thánh Luca | Ch.11-20

Qua từng chương Tin mừng theo Thánh Luca, tác giả ghi lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm, nhất là cái chết và sự phục sinh của Người qua lời giảng của vị Tông đồ Phaolô.…
Xem tiếp